Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.4634
Evaluation of inhaler technique and patient satisfaction with fixed-combination budesonide/formoterol dry-powder inhaler in chronic obstructive pulmonary disease (COPD): data on real-life clinical practice in Turkey

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) budesonid/formoterol sabit kombinasyon
kuru toz inhaler için kullanım tekniğinin ve hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi:
Türkiye'de günlük klinik uygulama verileri

Can ÖZTÜRK1, Akın KAYA2, Cahit BİLGİN3, Leyla YÜCESOY4, Belgin İKİDAĞ5, Mustafa DEMİREL6,
Şeyma BAŞLILAR7, Bengü ŞAYLAN7, Tuncer ŞENOL8, Semih AĞANOĞLU9, Gonca CAN10,
Mustafa Ilgaz DOĞRUL11, Murat ÇAM12, Nezaket ERDOĞAN13, Özgür BATUM14, Muzaffer Onur TURAN15,
Cahit DEMİR16, Şerife TORUN17, Murat CİRİT18, Mehmethan TURAN19, Arif KELEŞOĞLU20,
Savaş YAŞAR21, Öznur UZUNAY17, Kevser MELEK22, Osman ALTIPARMAK23


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara,

2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara,

3 SB Hendek Devlet Hastanesi, Sakarya,

4 Özel IMC Hastanesi, Mersin, 

5 Özel SEV Amerikan Hastanesi, Gaziantep,

6 Kayseri Özel Sevgi Hastanesi, Kayseri,

7 SB Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,

8 Özel OSM Ortadoğu Hastanesi, Şanlıurfa,

9 Özel ŞAR Hastanesi, Rize,

10 Bafra Devlet Hastanesi, Samsun,

11 Çankırı Devlet Hastanesi, Çankırı,

12 Nazilli Devlet Hastanesi, Aydın, 

13 Özel Adana Ortadoğu Hastanesi, Adana,

14 Bartın Devlet Hastanesi, Bartın,

15 Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar,

16 Elazığ Özel Bronko-Med Göğüs Hastalıkları Merkezi, Elazığ,

17 SB Beyhekim Devlet Hastanesi, Konya,

18 SB Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, İzmir,

19 SB Sorgun Devlet Hastanesi, Yozgat,

20 SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara,

21 SB Konya Numune Hastanesi, Konya, 

22 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli, 

23 SB Manisa Devlet Hastanesi, Manisa.

ÖZET

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) budesonid/formoterol sabit kombinasyon kuru toz inhaler için kullanım tekniğinin ve hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi: Türkiye'de günlük klinik uygulama verileri

Giriş: Bu çalışma, kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) sıklıkla kullanılan kuru toz inhalerlere özgü hasta uyumunun düzeyini değerlendirmek  ve seçilmiş bir inhaler tipi olarak budesonid/formoterol sabit kombinasyon kuru toz inhaler için hasta memnuniyetinin ve inhaler kullanım tekniğinin, Türkiye genelinde günlük klinik uygulamada hangi noktada olduğunu gözlemlemeye yönelik olarak tasarlandı.

Hastalar ve Metod: Türkiye genelinde 25 farklı poliklinikte yürütülen bu kesitsel çalışmaya toplam 442 KOAH hastası (ortalama (SS) yaş: 63.2(10.6) yıl;  %76.5'i erkek) dahil edildi. Sosyodemografik özellikler, KOAH özellikleri, inhaler kullanım tekniği ve kuru toz inhaler için hasta memnuniyetine dair veriler tek bir kesitsel vizitte kaydedildi. 

Bulgular: Hastaların temel özellikleri orta ve ağır KOAH (%78.1), yüksek oranda düzenli ilaç kullanımı (%89.4) ve ortalama 33.7 aylık Turbuhaler® reçetelendirme süresi, erkek hakimiyeti (%76.5), ilköğretim düzeyinde eğitim (%85.7), şehirde yaşam (68.3), eski sigara içiciliği (%61.1) ve ev dışında geçirilen sürenin ≥ 4 saat/gün olması (%62.0) şeklinde belirlendi. İnhalasyon tekniklerinin hastaların büyük çoğunluğunda (≥ %94) doğru şekilde gerçekleştirildiği ancak özellikle daha yaşlı grupta olmak üzere (p< 0.05), cihazın ağızdan uzak tutularak nefesin cihaz içine nefes üflenmeden boşaltılması (%71.9) ve nefesin 5-10 saniye süresince tutulması (%78.3) gibi inhalasyon manevralarının daha düşük oranda doğru şekilde yapıldığı tespit edildi. Toplamda, yaş ve eğitim seviyesinden bağımsız şekilde, hastaların %73.3'ü inhalasyon uygulaması yaparken inhalasyon cihazını doğru kullandıklarını hissettiklerini ve %86'sı inhalasyon cihazından genel olarak memnun kaldıklarını belirtti.

Sonuç: Türkiye klinik uygulama verilerini yansıtan bulgularımız, hastaların büyük çoğunluğunun eğitim düzeyinden bağımsız ancak inhalasyon manevralarında yaşla artan hata oranı temelinde, Turbuhaler® kullanımını doğru şekilde yapabildiğini göstermektedir. Turbuhaler® hastaların büyük çoğunluğu tarafından kullanım kolaylığı, taşınabilirlik ve işe yararlık açısından oldukça elverişli bulunmuş ve hastaların %73'ünün inhaler cihazı doğru kullandıklarına dair kendilerine güvendiği, %86'sının ise yaş ve eğitim düzeyinden bağımsız olarak inhaler tedavisinden memnun olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: KOAH, hasta profili, inhaler teknikleri, hasta memnuniyeti, erişkinler, kesitsel, Türkiye.

SUMMARY

Evaluation of inhaler technique and patient satisfaction with fixed-combination budesonide/ formoterol dry-powder inhaler in chronic obstructive pulmonary disease (COPD): data on real-life clinical practice in Turkey

Can ÖZTÜRK1, Akın KAYA2, Cahit BİLGİN3, Leyla YÜCESOY4, Belgin İKİDAĞ5, Mustafa DEMİREL6,
Şeyma BAŞLILAR7, Bengü ŞAYLAN7, Tuncer ŞENOL8, Semih AĞANOĞLU9, Gonca CAN10,
Mustafa Ilgaz DOĞRUL11, Murat ÇAM12, Nezaket ERDOĞAN13, Özgür BATUM14, Muzaffer Onur TURAN15,
Cahit DEMİR16, Şerife TORUN17, Murat CİRİT18, Mehmethan TURAN19, Arif KELEŞOĞLU20,
Savaş YAŞAR21, Öznur UZUNAY17, Kevser MELEK22, Osman ALTIPARMAK23


1 Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey,

2 Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey,

3 Hendek State Hospital, Sakarya, Turkey,

4 Private IMC Hospital, Mersin, Turkey,

5 Private SEV American Hospital, Gaziantep, Turkey,

6 Kayseri Private Sevgi Hospital, Kayseri, Turkey,

7 Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey,

8 Private OSM Ortadogu Hospital, Sanliurfa, Turkey,

9 Private SAR Hospital, Rize, Turkey,

10 Bafra State Hospital, Samsun, Turkey,

11 Cankiri State Hospital, Cankiri, Turkey,

12 Nazilli State Hospital, Aydin, Turkey,

13 Private Adana Ortadogu Hospital, Adana, Turkey,

14 Bartin State Hospital, Bartin, Turkey,

15 Bolvadin Dr. Halil Ibrahim Ozsoy State Hospital, Afyonkarahisar, Turkey,

16 Elazig Private Bronko-Med Chest Diseases Center, Elazig, Turkey,

17 Beyhekim State Hospital, Konya, Turkey,

18 Buca Seyfi Demirsoy State Hospital, Izmir, Turkey,

19 Sorgun State Hospital, Yozgat, Turkey,

20 Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey,

21 Konya Numune Hospital, Konya, Turkey,

22 Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey,

23 Manisa State Hospital, Manisa, Turkey.

Introduction: The present study was designed to evaluate inhaler techniques and patient satisfaction with fixed-combination budesonide/formoterol dry-powder inhaler chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Turkey in real-life clinical practice.

Patients and Methods: A total of 442 patients with COPD [mean (SD) age: 63.2 (10.6) years, 76.5% were males] were included in this cross-sectional study conducted at 25 outpatient clinics across Turkey. Data on socio-demographic characteristics, characteristics of COPD, inhaler technique and satisfaction with dry-powder inhaler were recorded at a single cross-sectional visit performed at the study enrolment.

Results: Patients were characterized by prominence of moderate to severe (78.1%) COPD, high rate of regular use of overall COPD medications (89.4%) and Turbuhaler® for an average of 33.7 months, predominance of males (76.5%), primary education (85.7%), urban location (68.3), ex-smokers (61.1%) and spending time outdoors for ≥ 4 hour/day (62.0%). Use of correct techniques was evident in majority of patients (≥ 94%), whereas inhalation maneuvers including breathing out gently away from mouthpiece without blowing into it (71.9%) and holding the breath for 5-10 seconds (78.3%) were performed correctly by lesser percent of patients especially in the older group (≥ 65 years, p< 0.05). Overall percent of patients with the feeling that she/he used the inhaler very/fairly correctly was 73.3%, while 86% of patients identified that they were very/fairly satisfied with the inhaler, irrespective of age and educational status.

Conclusion: In conclusion, our findings revealed the majority of patients are able to use Turbuhaler® correctly regardless of the educational status, while older age was associated with higher rate of errors in inhalation maneuvers in the real clinical practice in Turkey. Majority of our patients identified Turbuhaler® to be very/fairly convenient regarding ease of use, portability, and usability with an overall self-confidence in using the inhaler correctly among 73% and the satisfaction rate of 86%; irrespective of age and educational level.

Key Words: COPD, patient profile, inhaler techniques, patient satisfaction, adults, cross-sectional, Turkey.

Geliş Tarihi/Received: 20/11/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 19/12/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Can ÖZTÜRK,

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

ANKARA - TURKEY

e-mail: canozturk.gazi@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır