Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3409
Nöromusküler hastalıklardaki solunumsal problemlere güncel yaklaşım

Nöromusküler hastalıklardaki solunumsal problemlere güncel yaklaşım

Zafer KARTALOĞLU, Oğuzhan OKUTAN


Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul.

ÖZET

Nöromusküler hastalıklardaki solunumsal problemlere güncel yaklaşım

Nöromusküler hastalıklar solunum kaslarında ilerleyici bir güçsüzlüğe neden oldukları için solunum yetmezliğine yol açmaktadır. Yapılan çalışmalar, noninvaziv mekanik ventilasyonun bu hastalarda, semptomları, gaz alışverişini, yaşam kalitesini ve sağkalımı düzelttiğini göstermiştir. Noktürnal hipoventilasyon başladığında noninvaziv mekanik ventilasyon da kullanılmalıdır. Hava yolu klerens tedavisi bu hastalarda çok önemlidir. Noninvaziv mekanik ventilasyon ile öksürüğe yardımcı teknikler birlikte kullanıldıklarında pulmoner morbidite ve hastane başvuruları azalmaktadır. Noninvaziv mekanik ventilasyonun kontrendike olanlarda veya birkaç günden daha uzun süre mekanik ventilasyon gereken hastalarda invaziv mekanik ventilasyon endikasyonu vardır. Yüksek seviye spinal kord hasarı olan hastalarda diyafragmatik pacemaker bir tedavi seçeneği olabilir. Solunum yolu infeksiyonlarının tetiklediği akut solunum yetmezliği atakları nöromusküler hastalıklarda görülebilir. Akut solunum yetmezliği ataklarının tedavisinde endotrakeal entübasyon gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: Nöromusküler hastalıklar, mekanik ventilasyon, amyotrofik lateral skleroz, duchenne kas distrofisi.

SUMMARY

Current approach to respiratory problems in neuromuscular diseases

Zafer KARTALOĞLU, Oğuzhan OKUTAN


Department of Chest Diseases, Gulhane Military Medical Academy Haydarpasa Training Hospital,
Istanbul, Turkey.

Neuromuscular diseases lead to respiratory failure as they cause progressive weakness of the muscle of respiration. Studies show that noninvasive mechanical ventilation improves symptoms, gas exchange, quality of life, and survival in these patients. Noninvasive mechanical ventilation should be use at the onset of nocturnal hypoventilation. Airway clearance therapy is very important in these patients. The combination of noninvasive mechanical ventilation with cough-assist techniques decreases pulmonary morbidity and hospital admissions. Invasive mechanical ventilation is indicated for patients who require continuous mechanical ventilation for longer than a few days, or those who have contraindications to noninvasive mechanical ventilation. Diaphragmatic pacemakers may be a treatment option in patients with high spinal cord injuries. Episodes of acute respiratory failure in neuromuscular diseases are precipitated by respiratory infections. Management of episodes of acute respiratory failure may require endotracheal intubation.

Key Words: Neuromuscular diseases, mechanical ventilation, amyotrophic lateral sclerosis, duchenne muscular dystrophy.

Geliş Tarihi/Received: 22/02/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Oğuzhan OKUTAN,

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi,

Acıbadem, İSTANBUL - TURKEY

e-mail: oguzhanokutan@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır