Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2365
A case with multisystemic involved of Tuberculosis

Multisistemik tutulum izlenen bir tüberküloz hastası

Ömer ARAZ1, Şevket ÖZKAYA2, Hasan GÜÇER3, Filiz TAŞÇI4, Sadullah KELEŞ5,
Deniz Zehra ULUSAN6, Ünal ŞAHİN2


1 Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Rize,

2 Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize,

3 Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Rize,

4 Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Rize,

5 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum,

6 Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, Rize.

ÖZET

Multisistemik tutulum izlenen bir tüberküloz hastası

Birden fazla sistemi tutan tüberküloz olguları, sıklıkla çocuklarda ve AIDS gibi immün sistemin baskılandığı hastalarda görülmekle birlikte nadiren bildirilmektedir. Tüberküloz pek çok hastalığı taklit edebilir ve çok farklı klinik bulgularla karşımıza çıkabilir. On sekiz yaşında Gürcistanlı bir erkek hasta, çift görme, sağ el üçüncü parmakta şişlik ve yarayla başvurdu. Hastada orbital kemik ve yumuşak doku tüberkülozu, tüberküloz spondilit, tüberküloz daktilit, deri tüberkülozu ve akciğer tüberkülozunu içeren multisistemik tutulum ile seyreden bir tüberküloz tanısı koyduk.

Anahtar Kelimeler: Multisistemik tüberküloz, ekstrapulmoner tüberküloz, akciğer tüberkülozu.

SUMMARY

A case with multisystemic involved of tuberculosis

Ömer ARAZ1, Şevket ÖZKAYA2, Hasan GÜÇER3, Filiz TAŞÇI4, Sadullah KELEŞ5,
Deniz Zehra ULUSAN6, Ünal ŞAHİN2


1 Clinic of Chest Diseases, Rize Training and Research Hospital, Rize, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Rize University, Rize, Turkey,

3 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Rize University, Rize, Turkey,

4 Clinic of Radiology, Rize Training and Research Hospital, Rize, Turkey,

5 Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey,

6 Clinic of Microbiology, Rize Training and Research Hospital, Rize, Turkey.

Cases of tuberculosis with multisystemic involvement are rarely reported and these are often children and patients with AIDS whose and immune system is suppressed. Tuberculosis can mimic and present with various disorders. A 18-year-old Georgian male patient was admitted to the hospital with double vision, swelling and wound on the 3rd digit of the right hand. We defined the multisystemic tuberculous disease including orbital bone with soft tissue tuberculosis, tuberculosis spondylitis, tuberculosis dactylitis, scrofuloderma and pulmonary tuberculosis in these patient.

Key Words: Multisystemic tuberculosis, extrapulmonary tuberculosis, pulmonary tuberculosis.

Geliş Tarihi/Received: 31/12/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 04/02/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Şevket ÖZKAYA,

Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

53100 RİZE -TURKEY

e-mail: ozkayasevket@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır