Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.1175
Soliter pulmoner nodül olarak ortaya çıkan bir pulmoner sekestrasyon olgusu

Soliter pulmoner nodül olarak ortaya çıkan bir pulmoner sekestrasyon olgusu

Seyfettin GÜMÜŞ1, Ömer DENİZ2, Fatih ÖRS3, Ergun TOZKOPARAN2, Orhan YÜCEL4,
Hayati BİLGİÇ2, Kudret EKİZ2


1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara,

2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara,

4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Soliter pulmoner nodül olarak ortaya çıkan bir pulmoner sekestrasyon olgusu

Sistemik bir arterden beslenen, normal trakeobronşiyal ağaçla bağlantısı olmayan ve fonksiyon görmeyen akciğer dokusu varlığına pulmoner sekestrasyon denilmektedir. Bilgisayarlı tomografide, hemen hemen tamamına yakını alt lob yerleşimli, komşuluğunda lokal amfizematöz değişikliklere sahip, genellikle kistik değişikliklere sahip olan veya olmaksızın ayrı bir kitle lezyonu şeklinde görülür. Sol üst lob apikoposterior segmentte yerleşmiş, klasik radyolojik görünümünden farklı olarak düzgün sınırlı soliter pulmoner nodül olarak ortaya çıkan, postoperatif patolojik incelemesi sonucu pulmoner sekestrasyon olduğu anlaşılan intralober pulmoner sekestrasyon olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Soliter pulmoner nodül, sekestrasyon, intralober.

SUMMARY

A case of pulmonary sequestration presenting as solitary pulmonary nodule

Seyfettin GÜMÜŞ1, Ömer DENİZ2, Fatih ÖRS3, Ergun TOZKOPARAN2, Orhan YÜCEL4,
Hayati BİLGİÇ2, Kudret EKİZ2


1 Department of Emergency Medicine, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey,

3 Department of Radiology, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey,

4 Department of Chest Surgery, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey.

Pulmonary sequestration is a rare, usually a cystic mass which is composed of nonfunctioning pulmonary tissue that does not communicate with the tracheobronchial tree. In computed tomography pulmonary sequestration is seen as usually a discrete mass lesion, with or without cystic changes, associated with local emphysematous areas located in lower lobes. We present a case of pulmonary sequestration located in apicoposterior segment of left upper lobe and presented as a solitary pulmonary nodule having smooth margins different from the classical radiological appearance of pulmonary sequestration.

Key Words: Solitary pulmonary nodule, sequestration, intralobar

Geliş Tarihi/Received: 15/01/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 23/03/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Seyfettin GÜMÜŞ,

Gülhane Askeri Tıp Akademisi,

Acil Tıp Anabilim Dalı,

06018 Etlik, ANKARA - TURKEY

e-mail: sgumus@gata.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır