Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2108
Multidrug resistant tuberculosis with multiple organ involvement

Çoklu organ tutulumu ile seyreden çok ilaca dirençli tüberküloz

Aylin BABALIK, Haluk Celalettin ÇALIŞIR


SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul.

ÖZET

Çoklu organ tutulumu ile seyreden çok ilaca dirençli tüberküloz

Çok ilaca dirençli tüberküloz durumu, klinikte tedavisi ve yönetimi oldukça güç tablolar oluşturmaktadır. Bakteri popülasyonunun az olduğu lezyonlarda direnç gelişme olasılığı düşüktür. Bu olgu skrotal kitle ile başvuran hastalarda infertiliteye sebep olabilen genital tüberkülozun akılda tutulması gerektiğini vurgulamak ve nadir görülen bir ekstrapulmoner tutulumlu bir pulmoner çok ilaca dirençli tüberküloz olgusu olduğu için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çok ilaca dirençli tüberküloz, ekstrapulmoner tutulum, genital tüberküloz.

SUMMARY

Multidrug resistant tuberculosis with multiple organ involvement

Aylin BABALIK, Haluk Celalettin ÇALIŞIR


Clinic of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and
Research Hospital, Istanbul, Turkey.

Multidrug resistant tuberculosis has been a challenging situation in the clinical practice with respect to appropriate clinical treatment and management of the disease. The likelihood of resistance development is known to be lower in lesions with lesser percentages of the bacterial population. The present paper was designed to present a rare case of pulmonary multidrug resistant tuberculosis with extrapulmonary involvement to emphasize the consideration of genital tuberculosis with possible infertility in patients admitting with a scrotal mass.

Key Words: Multidrug resistant tuberculosis, extrapulmonary involvement, genital tuberculosis.

Geliş Tarihi/Received: 01/06/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 29/10/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Haluk Celalettin ÇALIŞIR,

SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: aylinbabalik@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır