Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.1038
Spontan tansiyon hemopnömotoraks

Spontan tansiyon hemopnömotoraks

Levent ÖZDEMİR1, Suat DURKAYA2, Burcu ÖZDEMİR3, Yavuz HAVLUCU1, Erkan ŞAHİN4


1 Dörtyol Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Hatay,

2 İskenderun Devlet Hastanesi, Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Hatay,

3 İskenderun Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Hatay,

4 Özel Defne Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Hatay.

ÖZET

Spontan tansiyon hemopnömotoraks

Spontan tansiyon hemopnömotoraks nadir görülen bir durumdur. Ani gelişen nefes darlığı, göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran 42 yaşında erkek hasta takipneik, taşikardik, siyanotik ve hipotansif bulundu. Tansiyon hemopnömotoraks saptanan hastanın travma öyküsü yoktu. Bilgimize göre İngilizce literatürde bildirilen ikinci spontan tansiyon hemopnömotorakslı olgumuzu nadir olması nedeniyle sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hemotoraks, tansiyon pnömotoraks.

SUMMARY

Spontaneous tension haemopneumothorax

Levent ÖZDEMİR1, Suat DURKAYA2, Burcu ÖZDEMİR3, Yavuz HAVLUCU1, Erkan ŞAHİN4


1 Clinic of Chest Diseases, Dortyol State Hospital, Hatay, Turkey,

2 Clinic of Chest and Cardiovascular Surgery, Iskenderun State Hospital, Hatay, Turkey,

3 Clinic of Chest Diseases, Iskenderun State Hospital, Hatay, Turkey,

4 Department of Radiology, Special Defne Hospital, Hatay, Turkey.

Spontaneous tension haemopneumothorax is a very rare condition. Forty two-year- old male patient who applied with sudden onset of dyspnea, chest pain was tachypneic, tachycardic, cyanotic and hypotensive. This is the second case of spontaneous tension haemopneumothorax in English literature, according to our knowledge. We present this case because of being a rare condition.

Key Words: Haemothorax, tension pneumothorax.

Geliş Tarihi/Received: 23/02/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/04/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Levent ÖZDEMİR,

Dörtyol Devlet Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

HATAY - TURKEY

e-mail: levent2408@mynet.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır