Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2425
Right pulmonary venous atresia: a case report and review of literature

Sağ pulmoner ven atrezisi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Şerife SAVAŞ BOZBAŞ1, Birgül VARAN2, Şule AKÇAY1


1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Sağ pulmoner ven atrezisi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Eşlik eden doğumsal bir patoloji olmaksızın izole pulmoner ven atrezisi erişkinlerde oldukça nadir görülmektedir, artmış mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Hastalar tekrarlayan akciğer infeksiyonları, eforla gelişen nefes darlığı ve hemoptizi şikayetleriyle hastaneye başvurmaktadırlar. Çok nadir görülmesi nedeniyle tanı ve tedavide birtakım zorluklar yaşanabilmektedir. Bu yazıda, erişkin yaşta saptanan izole pulmoner ven atrezili olgu nedeniyle tanı ve tedavi seçenekleri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner ven atrezisi, tekrarlayan akciğer infeksiyonu, pulmoner anjiyografi.

SUMMARY

Right pulmonary venous atresia: a case report and review of literature

Şerife SAVAŞ BOZBAŞ1, Birgül VARAN2, Şule AKÇAY1


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Baskent University, Ankara, Turkey,

2 Division of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Baskent University, Ankara, Turkey.

Isolated pulmonary vein atresia without associated congenital malformation is a very rare condition in adults. It is associated with significant mortality and morbidity. Recurrent pulmonary infections, dyspnea on exertion and hemoptysis may be the presenting complaints. Owing to the limited number of patients with this condition there may be some difficulties in it's diagnosis and therapy. We report an adult case with this rare congenital malformation and discuss it's diagnosis and management options.

Key Words: Pulmonary venous atresia, recurrent pulmonary infection, pulmonary angiography.

Geliş Tarihi/Received: 21/12/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 02/03/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Şerife SAVAŞ BOZBAŞ,

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bahçelievler

ANKARA - TURKEY

e-mail: drserifesavas@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır