Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3413
Astım tedavisinde salbutamol; nebülizerle mi inhalerle mi?

Astım tedavisinde salbutamol; nebülizerle mi inhalerle mi?

Özlem CAVKAYTAR, Bülent Enis ŞEKEREL


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Allerji ve Astım Ünitesi, Ankara.

ÖZET

Astım tedavisinde salbutamol; nebülizerle mi inhalerle mi?

Astım tedavisinde nefes açıcı ya da koruyucu ilaçlar, basınçlı ölçülü doz inhaler (bÖDİ), nebülizer ya da kuru toz inhaler ile uygulanmaktadır. Atak tedavisinde kullanılan salbutamolün nebül ve bÖDİ formu bulunmaktadır. Genellikle aracı tüple birlikte kullanılan bÖDİ ve nebülizer çocuklarda tüm yaş gruplarında kullanılabilir. Türkiye'de acil servislere başvuran hastalarda ön planda nebül formu kullanılmaktadır. Bu derlemenin amacı, literatürü incelemek yoluyla acil tedavide kullanımı oldukça yaygın olan nebül ile ölçülü doz inhaleri klinik etkinlik, akciğerde depolanma miktarı ve yan etkiler yönünden karşılaştırmaktır. Derlemede ayrıca farklı inhalasyon yöntemleri ve bakım yöntemlerinin bÖDİ etkinliğini değiştirebileceği, farklı yöntemlerle çalışan nebülizerlerin de klinik etkinliğinin birbirinden farklı olabileceği ortaya konmuştur. Sonuç olarak acil servise atak nedeniyle başvuran hastalarda alışılagelenin aksine uygun bakım yapılmış aracı tüp yoluyla bÖDİ kullanma becerisine sahip hastalarda, hastanın yaşına, kilosuna ve atak şiddetine göre uygun dozda salbutamol kullanıldığında bÖDİ/aracı tüp kombinasyonunun (yapılan çalışmalara göre nebüle dozunun 1/4'ü olacak şekilde) daha kısa sürede iyileşme sağlayarak nebülizere iyi bir alternatif olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Astım atağı, salbutamol, nebülizer, aracı tüp, ölçülü doz inhaler.

SUMMARY

Salbutamol in asthma treatment: with nebulizer or inhaler?

Özlem CAVKAYTAR, Bülent Enis ŞEKEREL


Pediatric Allergy and Asthma Unit, Ihsan Dogramaci Pediatrics Hospital, Faculty of Medicine,
Hacettepe University, Ankara, Turkey.

Breath relieving and protective drugs in asthma treatment are applied through pressurized metered dose inhaler (pMDI), nebulizer or dry powder inhaler. The short acting beta-2 agonist salbutamol used in acute asthma exacerbation is found in the forms of nebule or pMDI in Turkey. Nebule form is used more frequently in emergency services. The aim of this review is to compare these two routes of administration through clinical efficacy, the amount of drug reaching to the lungs and adverse events comprehensively by way of looking through the studies. Additionally effect of different inhalation techniques through chambers, different methods used in cleaning of them and different types of nebulizers, to the efficacy are investigated. As a result, asthma exacerbation can be treated with pMDIs used through holding chambers in emergency room successfully when applied with dosing scheme appropriate for the patient's age, weight and severity of exacerbation (usually 1/4th of nebule dosing) on the contrary to ordinary method of nebulizers.

Key Words: Asthma exacerbation, salbutamol, nebulizer, holding chamber, metered dose inhaler.

Geliş Tarihi/Received: 23/02/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 01/03/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Bülent Enis ŞEKEREL,

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi,

Çocuk Allerji ve Astım Ünitesi,

06100 Sıhhiye, ANKARA - TURKEY

e-mail: b_sekerel@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır