Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3557
Nanopartikül: Geleceğin korkulu rüyası

Nanopartikül: Geleceğin korkulu rüyası

Serdar BERK, İbrahim AKKURT


Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas.

ÖZET

Nanopartikül: Geleceğin korkulu rüyası

Nanoteknoloji 1-100 nanometre uzunluktaki partiküllerin kullanıldığı fizik, kimya, elektronik, enerji üretimi, biyoloji, tıp gibi geniş uygulama alanları bulunan yeni bir bilim dalıdır. Her yeni teknolojide olduğu gibi, bu teknoloji ve ürünlerinin de çevre ve sağlık üzerindeki etkileri merak edilmektedir. Nanopartiküllerin insan vücudunda en önemli giriş ve hedef organı akciğerlerdir. Bu derlemede nanopartiküllerin başta solunum sistemi olmak üzere canlılar üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri literatür eşliğinde tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, nanopartikül, akciğer toksisitesi.

SUMMARY

Nanoparticle: a nightmare for the future

Serdar BERK, İbrahim AKKURT


Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey.

Nanotechnology is a new discipline where 1-100 nanometers long particles are used, with an extensive field of application including physics, chemistry, electronics, energy production, biology, and medicine. Just as in every innovation, the effects of this technology and its products on environment and health are wondered. Lungs are the major port of entry and target of the nanoparticles in human body. This review will discuss, in the light of the literature, the possible adverse effects of nanoparticles on living beings and especially on respiratory system.

Key Words: Nanotechnology, nanoparticle, pulmonary toxicity.

Geliş Tarihi/Received: 14/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 14/03/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Serdar BERK,

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

SİVAS - TURKEY

e-mail: serdar_berk@mynet.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır