Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2662
Kostanın küçük hücreli osteosarkomu: Nadir bir olgunun tanısı ve tedavisi

Kostanın küçük hücreli osteosarkomu: Nadir bir olgunun tanısı ve tedavisi

Göktürk FINDIK1, Ersin GÜNAY2, Yetkin AĞAÇKIRAN3, Koray AYDOĞDU1, Ertan AYDIN1, Sadi KAYA1


1 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara,

2 Iğdır Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Iğdır,

3 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara.

ÖZET

Kostanın küçük hücreli osteosarkomu: Nadir bir olgunun tanısı ve tedavisi

Küçük hücreli osteosarkomlar Ewing sarkom ailesinin komponenti olarak sınıflandırılan çok nadir tümörlerdir. Genellikle uzun kemikler tutulurken kısa kemiklerin tutulması nadirdir. Ayrıca, kosta tutulumu oldukça nadirdir. Bildiğimiz kadarıyla literatürde yalnız bir olgu sunumu mevcuttur. Biz sol yan ağrısıyla başvuran kostaya lokalize küçük hücreli osteosarkomlar olgusunu sunduk. Hastaya rezeksiyon ve adjuvan kemoterapi uygulandı. Kliniko-patolojik özellikler ve tedavi yöntemleri literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Ewing sarkom, kosta, küçük hücreli osteosarkom.

SUMMARY

Small cell osteosarcoma of rib: diagnosis and treatment of the rare case

Göktürk FINDIK1, Ersin GÜNAY2, Yetkin AĞAÇKIRAN3, Koray AYDOĞDU1, Ertan AYDIN1, Sadi KAYA1


1 Clinic of Chest Surgery, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey,

2 Clinic of Chest Diseases, Igdir State Hospital, Igdir, Turkey,

3 Clinic of Pathology, Ankara Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey.

Small cell osteosarcomas are very rare tumors which are classified as the component of Ewing's sarcoma family. Although the tumor generally is seen on long bones, short bone involvement is rare. Moreover, rib localization is quite uncommon and to the best of our knowledge, only one case has been reported so far. Herein, we described a case of rib-localized small cell osteosarcomas which was only presented with localized left sided pain. Resection surgery followed by adjuvant chemotherapy was performed. Clinico-pathological features and therapeutic approach are discussed in the light of the relevant literature.

Key Words: Ewing's sarcoma, rib, small cell osteosarcoma.

Geliş Tarihi/Received: 05/07/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25/08/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Ersin GÜNAY,

Iğdır Devlet Hastanesi,

2. Göğüs Hastalıkları Polikliniği,

IĞDIR - TURKEY

e-mail: ersingunay@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır