Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2458
Mounier-Kuhn sendromlu olguda malign fibröz histiyositom metastazına bağlı ana hava yolu obstrüksiyonu

Mounier-Kuhn sendromlu olguda malign fibröz histiyositom metastazına bağlı
ana hava yolu obstrüksiyonu

Levent DALAR1, Emel ERYÜKSEL2, Filiz KOŞAR2, Ahmet Levent KARASULU2, Nur ÜRER2,
Sinem Nedime SÖKÜCÜ2, Sedat ALTIN2


1 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

7. Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul,

2 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.

ÖZET

Mounier-Kuhn sendromlu olguda malign fibröz histiyositom metastazına bağlı ana hava yolu obstrüksiyonu

Malign fibröz histiyositoma erişkinlerde görülen yumuşak doku sarkomları arasında sık izlenen tiplerden biridir. Akciğer en sık rastlanan metastaz alanıdır. Mounier-Kuhn sendromu ise trakea ve bronşların ileri derecede genişlemesiyle karakterizedir. Ana hava yolu obstrüksiyonu, endoluminal, ekstraluminal ya da her iki komponentin birarada olduğu akciğer ve mediasten kitlelerinde karşımıza çıkabilir. Bu yazıda, nadir görülen bir klinik durumun dev mediastinal malign fibroz histiyositoma metastazına sekonder olarak oluşması ve diğer yandan kitlenin yol açtığı ana hava yolu obstrüksiyonunun çözülmesinde yaşanan zorlukların klinik önemini vurgulamak istedik. Mounier-Kuhn sendromu ve ana hava yolu obstrüksiyonu birlikteliği ve bu durumun yönetilmesinde yaşanan güçlükler İngilizce literatürde daha önce sunulmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Hava yolu, hava yolu stenti, histiyositom, obstrüksiyon, trakea.

SUMMARY

Central airway obstruction due to malignant fibrous histiocytoma metastasis in a case with Mounier-Kuhn syndrome

Levent DALAR1, Emel ERYÜKSEL2, Filiz KOŞAR2, Ahmet Levent KARASULU2, Nur ÜRER2,
Sinem Nedime SÖKÜCÜ2, Sedat ALTIN2


1 Clinic of 7th Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey,

2 Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.

Malign fibrous histiocytoma is one of the most observed soft tissue sarcomas seen in the adults. The most common metastasis region is the lung and metastasis. Mounier-Kuhn syndrome is characterized by the highly dilatation of the trachea and bronchi. We may encounter with the major airway obstruction in the endoluminal or extraluminal lung and mediastinal masses or those with both components together. In this article, we would like to highlight the occurrence of a rare seen clinical situation secondary to the giant mediastinal malign fibrous histiocytoma metastasis and the clinical difficulties experienced in resolving of the main airway obstruction caused by the mass. Since the lack of the similar studies conducted previously, we found the case worth presenting.

Key Words: Airway, airway stent, hystiocytoma, obstruction, trachea.

Geliş Tarihi/Received: 26/02/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21/04/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Levent Dalar,

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve

Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuvarı,

Zeytinburnu, İSTANBUL - TURKEY

e-mail: leventdalar@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır