Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3649
Ağrısız sol hemorajik plevral efüzyon: Sakküler arkus aorta anevrizma kaçağının nadir bir prezantasyonu

Ağrısız sol hemorajik plevral efüzyon:
Sakküler arkus aorta anevrizma kaçağının nadir bir prezantasyonu

Mohammed Azfar SIDDIQUI1, Jamal AKHTAR2, Syed Wajahat Ali RIZVI3,
Syed Amjad Ali RIZVI4, Ibne AHMAD1, Ekramullah1


1 Aligarh Muslim Üniversitesi, Jawaharlal Nehru Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Aligarh, Hindistan,

2 Aligarh Muslim Üniversitesi, Jawaharlal Nehru Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tuberküloz Anabilim Dalı,

Aligarh, Hindistan,

3 Aligarh Muslim Üniversitesi, Jawaharlal Nehru Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Aligarh, Hindistan,

4 Aligarh Muslim Üniversitesi, Jawaharlal Nehru Tıp Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Aligarh, Hindistan.

ÖZET

Ağrısız sol hemorajik plevral efüzyon: Sakküler arkus aorta anevrizma kaçağının nadir bir prezantasyonu

Torasik  aort anevrizmalarının çoğu asemptomatik olup, diğer nedenlerle çekilen rutin göğüs radyografilerinde tesadüfen saptanırlar.  Sadece, nadir olarak, sıklıkla ciddi ağrı ile başvuruya neden olan hayatı tehdit eden kaçak ve diseksiyon varlığında semptomatik olurlar.  Bu yazıda, nefes darlığı, aralıklı öksürük, ateş ve sol taraflı ağrısız hemorajik plevral efüzyonlu 67 yaşında bir erkek olguyu sunuyoruz. Radyografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile arkus aorta transvers bölümü lateralinden yükselen bir sakküler anevrizma ve sol plevral boşlukla ilişkili, yalancı lümenli disseke desendan aort anevrizması saptandı. Olgu, cerrahi tedaviyi kabul etmedi ve kan transfüzyonu ve antihipertansif medikasyon ile konservatif olarak tedavi edildi. Sekizinci günde, fatal şok epizodu nedeniyle kaybedildi. Klinik olarak bronş karsinomunu düşündüren, nefes darlığı, öksürük ve ateşle başvuran nontravmatik hemorajik plevral efüzyonlu yaşlı hastalarda ayırıcı tanıda disekan torasik anevrizmanın yer almasını düşünüyoruz. Tanısal işlem olarak toraks bilgisayarlı tomografisi acilen çekilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Aort anevrizması, hemoraji, plevral efüzyon.

SUMMARY

Painless left hemorrhagic pleural effusion: an unusual presentation of leaking saccular aortic arch aneurysm

Mohammed Azfar SIDDIQUI1, Jamal AKHTAR2, Syed Wajahat Ali RIZVI3,
Syed Amjad Ali RIZVI4, Ibne AHMAD1, Ekramullah1


1 Department of Radiodiagnosis, Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh Muslim University, Aligarh, India,

2 Department of Chest Diseases and Tuberculosis, Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh Muslim University,

Aligarh, India,

3 Department of Ophthalmology, Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh Muslim University, Aligarh, India,

4 Department of Surgery, Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh Muslim University, Aligarh, India.

Most thoracic aortic aneurysms are asymptomatic and are detected by chance on routine chest imaging for some other reasons. Only rarely it is symptomatic due to leak and dissection which is a potentially life threatening event that commonly presents with severe pain. In this report, we present the case of a 67-year-old man who presented with shortness of breath, intermittent cough, fever, and left sided painless hemorrhagic pleural effusion. Further investigation by plain radiography, computed tomography and magnetic resonance imaging revealed a saccular aneurysm arising from the lateral aspect of the mid-transverse arch of the aorta, along with a dissecting descending aortic aneurysm with false lumen communicating with left pleural space. The patient refused any surgical procedure and was treated conservatively with blood transfusions and anti hypertensive medication. On the 8th day patient finally succumb to a fatal episode of shock. We suggest dissecting thoracic aneurysm be included in the differential diagnosis of non-traumatic hemorrhagic pleural effusion in an elderly patient presenting with dysnea, cough and fever, which otherwise suggest the clinical diagnosis of bronchogenic carcinoma. Computed tomography of the chest should be immediately performed as the diagnostic procedure of choice.

Key Words: Aortic aneurysm, hemorrhage, pleural effusion.

Geliş Tarihi/Received: 06/04/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/04/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Mohammed Azfar Siddiqui,

Department of Radiodiagnosis,

Jawaharlal Nehru Medical College,

Aligarh Muslim University,

Aligarh - INDIA

e-mail: drazfarsiddiqui@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır