Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3496
Cupriavidus pauculus'a bağlı toplum kökenli pnömoni gelişen bir yenidoğan olgu

Cupriavidus pauculusa bağlı toplum kökenli pnömoni gelişen bir yenidoğan olgu

Banu AYDIN1, Dilek DİLLİ1, Ayşegül ZENCİROĞLU1, Nurullah OKUMUŞ1, Şengül ÖZKAN2, Gönül TANIR3


1 SB Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Yenidoğan Kliniği, Ankara,

2 SB Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara,

3 SB Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Ankara.

ÖZET

Cupriavidus pauculus'a bağlı toplum kökenli pnömoni gelişen bir yenidoğan olgu

Cupriavidus pauculus gram-negatif, aerobik, spor oluşturmayan, nonfermentatif hareketli bir basildir. Basil sulardan, şişelenmiş sulardan ve hastanelerdeki ultrafiltrasyon sistemlerindeki sulardan izole edilebilir. C. pauculus insanda nadiren infeksiyona yol açar, ancak özellikle immünyetmezlikli kişilerde infeksiyon etkeni olabilir. Bu yazıda daha önce sağlıklı iken postnatal 16. gününde solunum sıkıntısı nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan ve C. pauculus'a bağlı toplum kökenli pnömoni tanımlanan ilk yenidoğan olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Cupriavidus pauculus, yenidoğan, pnömoni.

SUMMARY

A case of newborn with community acquired pneumonia caused by Cupriavidus pauculus

Banu AYDIN1, Dilek DİLLİ1, Ayşegül ZENCİROĞLU1, Nurullah OKUMUŞ1, Şengül ÖZKAN2, Gönül TANIR3


1 Clinic of Neonatology, Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Ankara, Turkey,

2 Clinic of Microbiology, Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Ankara, Turkey,

3 Clinic of Pediatric Infectious Diseases, Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey.

Cupriavidus pauculus is a gram-negative, aerobic, non-spore forming, non-fermentative motile bacillus. The bacillus can be isolated from water, bottled mineral water, and water from ultrafiltration systems in hospital setting. C. pauculus rarely causes human infections, however it may be an infectious agent especially in immunocompromised individuals. In this report, we present the first case of community acquired pneumonia caused by C. pauculus in a previously healthy newborn who was hospitalized in neonatal intensive care unit on postnatal day 16 because of respiratory distress.

Key Words: Cupriavidus pauculus, newborn, pneumonia.

Geliş Tarihi/Received: 03/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/05/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Dilek DİLLİ,

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Yenidoğan Kliniği, Babür Caddesi,

Altındağ, ANKARA - TURKEY

e-mail: dilekdilli2@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır