Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3734
ARIA (allerjik rinit ve astım üzerine etkisi) 10 yıldaki kazanımlar ve gelecekteki gereksinimler

ARIA (allerjik rinit ve astım üzerine etkisi)
10 yıldaki kazanımlar ve gelecekteki gereksinimler

A. YORGANCIOĞLU1, C. ÖZDEMİR2, Ö. KALAYCI3, A.F. KALYONCU4, C. BACHERT5,
C.E. BAENA-CAGNANI6, T.B. CASALE7, Y.Z. CHEN8, A.A. CRUZ9, P. DEMOLY10,
W.J. FOKKENS11,  K.C. LODRUP CARLSEN12, Y. MOHAMMAD13, J. MULLOL14, K. OHTA15,
N.G. PAPADOPOULOS16, R. PAWANKAR17, B. SAMOLINSKI18, H.J. SCHÜNEMANN19,
O.M. YUSUF20, T. ZUBERBIER21, J. BOUSQUET22
(Dünya Sağlık Örgütü Astım ve Rinit İşbirliği Merkezi ile birlikte)


1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa,

2 Memorial Ataşehir Hastanesi, Çocuk Allerjisi Bölümü, İstanbul,

3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji Bilim Dalı, Ankara,

4 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

5 Ghent Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Üst Solunum Yolları Araştırma Laboratuvarı, Belçika,

6 Katolik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Solunum Tıp Araştırma Merkezi, Kordoba, Arjantin,

Cenova Üniversitesi Solunum Hastalıkları Uzmanlık Okulu, İtalya,

7 Creighton Üniversitesi Tıp Bölümü,  Allerji ve İmmünoloji Bölümü, Omaha, Nebraska, Amerika Birleşik Devletleri,

8 Pediatri Sermaye Enstitüsü Astım Kliniği ve Eğitim Merkezi, Pekin, Çin, Astım Araştırma ve

Eğitim Merkezi, Beijing, Çin,

9 Bahia Federal Üniversitesi, ProAR-Nucleo de Excelencia em Asma, and CNPq, Salvador, Brezilya,

10 Hopital Arnaud De Villeneuve Üniversite Hastanesi, Solunum Hastalıkları Bölümü, Montpellier, Fransa,

11 Amsterdam Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Amsterdam, Hollanda,

Akademik Tıp Merkezi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Amsterdam, Hollanda,

12 Oslo Üniversitesi Hastanesi, Pediatri Bölümü, Oslo, Norveç,

13 Tishreen Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Bölümü, Dünya Sağlık Örgütü,

EMRO Kronik Solunum Yolu Hastalıkları Eğitim ve Araştırma İçin İşbirliği Merkezi, Lattakia, Suriye,

14 IDIBAPS, Hastane Kliniği, Rinoloji Ünitesi ve Koku Kliniği, ENT Bölümü. CIBERES, Barselona,

Katalonya, İspanya,

15 Tokyo Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Bölümü, Solunum Tıbbı ve Allerji Birimi, Tokyo, Japonya,

16 Atina Üniversitesi, Allerji Bölümü, 2. Pediatri Kliniği, Atina, Yunanistan,

17 Nippon Tıp Okulu, Bunkyo-ku, Tokyo, Japonya,

18 Varşova Tıp Üniversitesi, Çevresel Tehlikeler ve Allerji Önleme Bölümü, Polonya,

19 McMaster Üniversitesi, Klinik Epidemiyoloji ve Biyoistatistik ve Tıp Bölümü, Hamilton, Kanada,

20 Allerji ve Astım Enstitüsü, İslamabad, Pakistan,

21 Berlin Tıp Üniversitesi, Dermatoloji Bölümü, Charite, Berlin, Almanya,

GA2LEN Genel Sekreteri, Uzmanlık Ağı, Charite, Berlin, Almanya,

22 Hopital Arnaud De Villeneuve Üniversite Hastanesi, Solunum Hastalıkları Bölümü, Montpellier, Fransa,

INSERM, CESP Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı Araştırma Merkezi, Solunum ve Çevre Epidemiyolojisi Ekibi,

Villejuif, Fransa.

ÖZET

ARIA (allerjik rinit ve astım üzerine etkisi) 10 yıldaki kazanımlar ve gelecekteki gereksinimler

Allerjik rinit ve astım tüm yaş grupları için küresel sağlık sorunlarıdır. Astım ve rinit sıklıkla bir arada bulunur. Allerjjik rinit ve astım üzerine etkisi (ARIA), Dünya Sağlık Örgütünün 1999 yılındaki bir çalıştayında başlatılmış ve 2001 yılında yayınlanmıştır. ARIA, allerjik riniti hafif/orta-ağır ve intermittan/persistan olarak yeniden sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırma allerjik rinitin hastalar üzerindeki etkisini daha yakın yansıtmaktadır. 2010 yılı revizyonunda ARIA, allerjik rinit/astım birlikteliğinin yönetiminde, GRADE [Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation (Önerme, Saptama, Geliştirme ve Değerlendirme Derecelendirmesi)] sistemine dayanan klinik ve pratik bir rehber geliştirmiştir. ARIA dünyada 50'nin üzerinde ülkeye yayılmış ve yürütülmektedir. Türkiye'de de ARIA kazanımlarını raporlamak ve klinik, araştırma ve yürütmede halen var olan gereksinimleri belirlemek,  2011 Avrupa Birliği Çocuk Astım ve Allerji Önceliklerini güçlendirmek adına çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Rinit, astım, ARIA, allerjik rinit ve astım üzerine etkisi, allerji, GRADE.

SUMMARY

ARIA (Allergic rhinitis and its impact on asthma) Achievements in 10 years and future needs

A. YORGANCIOĞLU1, C. ÖZDEMİR2, Ö. KALAYCI3, A.F. KALYONCU4, C. BACHERT5,
C.E. BAENA-CAGNANI6, T.B. CASALE7, Y.Z. CHEN8, A.A. CRUZ9, P. DEMOLY10,
W.J. FOKKENS11,  K.C. LODRUP CARLSEN12, Y. MOHAMMAD13, J. MULLOL14, K. OHTA15,
N.G. PAPADOPOULOS16, R. PAWANKAR17, B. SAMOLINSKI18, H.J. SCHÜNEMANN19,
O.M. YUSUF20, T. ZUBERBIER21, J. BOUSQUET22 (WHO Collaborating Center on Asthma and Rhinitis)


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,

2 Department of Pediatric Allergy, Memorial Atasehir Hospital, Istanbul, Turkey,

3 Division of Pediatric Allergy, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey,

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey,

5 Upper Airways Research Laboratory, Department of Otorhinolaryngology, Ghent University, Belgium,

6 Research Centre in Respiratory Medicine (CIMER). Faculty of Medicine, Catholic University,

Cordoba, Argentina,

School of Specialization, Respiratory Medicine, University of Genoa, Italy,

7 Division of Allergy and Immunology, Department of Medicine, Creighton University,

Omaha, Nebraska, USA,

8 National Cooperative Group of Pediatric Research on Asthma. Asthma Clinic and Education Center of the

Capital Institute of Pediatrics, Peking, China Center for Asthma Research and Education, Beijing, China,

9 ProAR-Nucleo de Excelencia em Asma, Federal University of Bahia and CNPq, Salvador, Brazil,

10 University Hospital, Hôpital Arnaud de Villeneuve, Department of Respiratory Diseases, Montpellier, France, 

11 Department of Otorhinolaryngology, University of Amsterdam, The Netherlands

Department of Otorhinolaryngology, Academic Medical Centre, Amsterdam, The Netherlands,

12 University of Oslo; Oslo University Hospital, Department of Paediatrics, Oslo, Norway,

13 Tishreen University School of Medicine, Department of Internal Medicine, WHO,

EMRO Collaborating Center for Training and Research in Chronic Respiratory Diseases, Lattakia, Syria,

14 Rhinology Unit & Smell Clinic, ENT Department, Hospital Clinic, IDIBAPS. CIBERES,

Barcelona, Catalonia, Spain,

15 Division of Respiratory Medicine and Allergology, Department of Medicine,

Tokyo University School of Medicine, Tokyo, Japan,

16 Allergy Department, 2nd Pediatric Clinic, University of Athens, Greece,

17 Nippon Medical School, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan,

18 Department of Prevention of Environmental Hazards and Allergology, Medical University of Warsaw, Poland,

19 Departments of Clinical Epidemiology and Biostatistics and Medicine, McMaster University,

Hamilton, Canada,

20 The Allergy and Asthma Institute, Islamabad, Pakistan, 

21 Allergy-Centre-Charité at the Department of Dermatology, Charité - Universitätsmedizin Berlin,

Berlin, Germany,

Secretary General of the Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN),

Network of Excellence, Charité- Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany,

22 University Hospital, Hopital Arnaud de Villeneuve, Department of Respiratory Diseases, Montpellier, France,

INSERM, CESP Centre for Research in Epidemiology and Population Health, U1018, Respiratory and

Environmental Epidemiology Team, Villejuif, France.

Allergic rhinitis and asthma represent global health problems for all age groups. Asthma and rhinitis frequently co-exist in the same subjects. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) was initiated during a World Health Organization (WHO) workshop in 1999 and was published in 2001. ARIA has reclassified allergic rhinitis as mild/moderate-severe and intermittent/persistent. This classification schema closely reflects the impact of allergic rhinitis on patients. In its 2010 Revision, ARIA developed clinical practice guidelines for the management of allergic rhinitis and asthma co-morbidities based on GRADE (Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation). ARIA has been disseminated and implemented in over 50 countries of the world. In Turkey,  it is important to make a record of ARIA achievements and to identify the still unmet clinical, research and implementation needs in order to strengthen the 2011 EU Priority on allergy and asthma in children.

Key Words: Rhinitis, asthma, ARIA, allergic rhinitis and its impact on asthma, allergy, GRADE.

Geliş Tarihi/Received: 13/01/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 19/01/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Arzu YORGANCIOĞLU,

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

MANİSA - TURKEY

e-mail: arzuyo@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır