Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2652
Yaşlılarda astım tanısı farklı mıdır?

Yaşlılarda astım tanısı farklı mıdır?

Arzu YORGANCIOĞLU, Ayşın ŞAKAR COŞKUN


Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa.

ÖZET

Yaşlılarda astım tanısı farklı mıdır?

Yaşlı popülasyonda astım yetersiz tanı ve tedavi almaktadır, ancak bu yaş grubunda mortalite oldukça yüksektir. Yaşlanmaya bağlı akciğerlerde gelişen fizyolojik değişiklikler, komorbid durumlar ve ilaç kullanımları tipik astım tablosunu yaşlılarda değiştirebilmekte ve tanıda zorluk yaratmaktadır. Bu nedenle başta kronik obstrüktif akciğer hastalığı olmak üzere tüm ayırıcı durumları göz önüne alarak doğru tanı konulmalıdır, çünkü doğru hasta yönetimi hastalık morbidite ve mortalitesini değiştirecektir.

Anahtar Kelimeler: Astım, yaşlılarda astım, tanı zorluğu.

SUMMARY

Is the diagnosis of asthma different in elderly?

Arzu YORGANCIOĞLU, Ayşın ŞAKAR COŞKUN


Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey.

Asthma is mis-diagnosed, under-diagnosed and under-treated in older populations but has a high mortality rate. The physiological changes due to aging of lung, the co-morbid situations and poly pharmacy may change the typical presentation of asthma in older people and cause diagnostic difficulties. But it therefore should be diagnosed properly by taking of all differential situations especially chronic obstructive pulmonary disease into consideration since the appropriate management of the disease will alter the morbidity and mortality.

Key Words: Asthma, asthma in elderly, diagnostic difficulties.

Geliş Tarihi/Received: 01/07/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 03/07/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Ayşın Şakar COŞKUN,

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

MANİSA - TURKEY

e-mail: aysins@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır