Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2671
Masif hemoptizinin nadir bir nedeni: Endobronşiyal kapiller hemanjiyom

Masif hemoptizinin nadir bir nedeni: Endobronşiyal kapiller hemanjiyom

Ezgi ÖZYILMAZ, Dilek YUNSEL, İsmail HANTA, Sedat KULECİ, Ali KOCABAŞ


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana.

ÖZET

Masif hemoptizinin nadir bir nedeni: Endobronşiyal kapiller hemanjiyom

Trakeal kapiller hemanjiyom son derece nadir görülen ve ciddi hemoptiziyle seyredebilen trakeanın benign tümörüdür. Olgularda, minör kanamadan masif hemoptiziye kadar çok çeşitli düzeylerde kanama izlenebildiği bildirilmektedir. Trakeada yerleşen küçük lezyonlar olduğundan radyolojik görüntüleme yöntemleri genellikle normal olarak izlenmektedir. Burada, 50 yaşında bir erkek hastada bronkoskopi ile tanı alan bir trakeal kapiller hemanjiyom olgusu sunulmuştur. Bu olgu bilgimize göre, literatürdeki sekizinci olgudur. Özellikle masif hemoptizi ile gelen ancak radyolojik bulguları normal olan hastada akla gelmeli ve tespit edildiğinde de öncelikle bronkoskopik yöntemlerle (eksizyon, argon, laser vb.) tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Trakeal kapiller hemanjiyom, masif hemoptizi.

SUMMARY

Endobronchial capillary hemangioma: a very rare cause of massive hemoptysis

Ezgi ÖZYILMAZ, Dilek YUNSEL, İsmail HANTA, Sedat KULECİ, Ali KOCABAŞ


Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey.

Tracheal capillary hemangioma is a very rare benign tumor of trachea which may present as massive hemoptysis. Minor to massive hemoptysis can be observed in these patients. Due to its small size and tracheal localization, diagnosis cannot be easily performed by using radiological investigations. Fifty-years-old male patient who was diagnosed as tracheal capillary hemangioma with bronchoscopic biopsy was presented in this case report. According to our knowledge, this is the eighth case report in the world literature. Tracheal capillary hemangioma must be kept in mind in patients with massive hemoptysis with normal radiologic features and bronchoscopic procedures (excision, argon, laser etc.) should be the first choice of therapy when diagnosed.

Key Words: Tracheal capillary hemangioma, massive hemoptysis.

Geliş Tarihi/Received: 08/07/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21/07/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Ezgi ÖZYILMAZ,

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

ADANA - TURKEY

e-mail: ezgiozyilmaz@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır