Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2629
Asemptomatik inferior vena kava anevrizmalı olgu

Asemptomatik inferior vena kava anevrizmalı olgu

Cengiz ÖZDEMİR, Esra BİLGİN, Hikmet FIRAT, Sadık ARDIÇ


SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara.

ÖZET

Asemptomatik inferior vena kava anevrizmalı olgu

Venöz anevrizmalar yaygın değildir, bunların içinde de inferior vena kavanın segmenter anevrizması oldukça nadirdir. İnferior vena kavanın segmenter anevrizması ilk kez 1973 yılında Oh ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Venöz anevrizmalar çoğunlukla asemptomatik olmakla birlikte karın ağrısı, gastrointestinal kanama, akut venöz tıkanıklık, pulmoner emboliye hatta ani ölüme neden olabilmesi açısından klinik önem taşır. Olgumuz da asemptomatik olup, tesadüfen segmenter inferior vena kava anevrizması saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vena kava inferior, anevrizma.

SUMMARY

Asymptomatic vena cava inferior aneurysm, case report

Cengiz ÖZDEMİR, Esra BİLGİN, Hikmet FIRAT, Sadık ARDIÇ


Clinic of Chest Diseases, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.

Venous aneurysms are uncommon, whereas localized aneurysms of the inferior vena cava are extremely rare. Localized aneurysm of inferior vena cava was first publisheded in 1973 by Oh et al. Though venous aneurysms are generally asymptomatic, it is clinically important because of showing the symptoms of abdominal pain, gastrointestinal bleeding, acute venous obstruction, pulmonary embolism and even sudden death. Our case is also asymptomatic and localized aneurysm of the inferior vena cava is detected incidentally.

Key Words: Vena cava, inferior, aneurysm.

Geliş Tarihi/Received: 28/06/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 29/06/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Hikmet FIRAT,

SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve

Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

ANKARA - TURKEY

e-mail: hikfirat@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır