Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2463
Oral antikoagülan tedavinin nadir bir komplikasyonu: Hemotoraks

Oral antikoagülan tedavinin nadir bir komplikasyonu: Hemotoraks

Aydın ÇİLEDAĞ1, Gökhan ÇELİK1, Gözde KÖYCÜ1, Eren GÜRSOY2, Cabir YÜKSEL3


1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara,

3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Oral antikoagülan tedavinin nadir bir komplikasyonu: Hemotoraks

Oral antikoagülan tedavinin en önemli komplikasyonu kanama olmasına rağmen hemotoraks gelişimi oldukça nadirdir. Bu yazıda, plevrada lokalize plakları bulunan, warfarin kullanımına bağlı spontan hemotoraks gelişen ve medikal tedavi ile düzelen bir olgu sık karşılaşılmaması nedeniyle sunulmaktadır. Oral antikoagülan tedavi alan hastaların, etkin antikoagülan tedavinin sağlanabilmesi ve yan etkiler bakımından takip edilmeleri ve bu hastalarda plevral sıvı gelişmesi halinde hemotoraksın ayırıcı tanıda akılda tutulması gerekir. Plevral plaklar ya da kalınlaşma gibi plevral patolojilerin varlığı hemotoraks gelişimi için risk faktörü olabilir.

Anahtar Kelimeler: Warfarin, hemotoraks.

SUMMARY

A rare complication of oral anticoagulant treatment: hemothorax

Aydın ÇİLEDAĞ1, Gökhan ÇELİK1, Gözde KÖYCÜ1, Eren GÜRSOY2, Cabir YÜKSEL3


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey,

2 Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey,

3 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.

Although bleeding is the most serious complication of oral anticoagulant treatment, hemothorax is extremely rare. Herein, a case with localized pleural plaques and spontaneous hemothorax due to warfarin treatment which was improved with medical treatment is presented because of its rarity. The patients recieving oral anticoagulant treatment should be monitorized for effective anticoagulation and adverse effects, if pleural effusion occurs, hemothorax should be kept in mind in the differential diagnosis. Pleural pathologies such as pleural plaques or thickening may be risk factors for hemothorax.

Key Words: Warfarin, hemothorax.

Geliş Tarihi/Received: 28/02/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21/04/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Aydın ÇİLEDAĞ,

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

ANKARA - TURKEY

e-mail: aciledag@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır