Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2464
Diyabetik ketasidozlu hastalarda pulmoner mukormikoz: Olgu sunumu ve literatür derlemesi

Diyabetik ketasidozlu hastalarda pulmoner mukormikoz: Olgu sunumu ve literatür derlemesi

Afshin MOHAMMADI1, Alireza MEHDIZADEH2, Mohammad GHASEMI-RAD1,
Homayone HABIBPOUR1, Arefeh ESMAELI3


1 Urmiye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Urmiye, Batı Azerbaycan, İran,

2 Urmiye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı, Urmiye, Batı Azerbaycan, İran,

3 Urmiye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Urmiye, Batı Azerbaycan, İran.

ÖZET

Diyabetik ketasidozlu hastalarda pulmoner mukormikoz: Olgu sunumu ve literatür derlemesi

Mukormikoz genellikle immünsüpresif hastalarda görülen nadir bir fırsatçı fungal infeksiyondur.  Mukormikozun, altta yatan veya predispozan duruma bağlı olarak değişen çok sayıda başvuru şekli bulunur. Biz, diyabetik ketoasidoz ve pulmoner ve rinoserebral mukormikozlu 56 yaşında bir olgu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Mukormikoz, diabetes mellitus, akciğer.

SUMMARY

Pulmonary mucormycosis in patients with diabetic ketoacidosis: a case report and review of literature

Afshin MOHAMMADI1, Alireza MEHDIZADEH2, Mohammad GHASEMI-RAD1,
Homayone HABIBPOUR1, Arefeh ESMAELI3


1 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran,

2 Department of Endocrinology and Metabolism, Faculty of Medicine, Urmia University,

Urmia, West Azerbaijan, Iran,

3 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran.

Mucormycosis is a rare opportunistic devastating fungal infection, which usually occurs in immunocompromised patients. Mucormycosis has multiple presentations that the predilection for one of these presentations varies with the either underlying or predisposing condition. We present a case of pulmonary and rhinocerberal mucormycosis in 56-year-old man with diabetic ketoacidosis.

Key Words: Mucormycosis, diabetes melitus, lung.

Geliş Tarihi/Received: 02/03/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21/04/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Afshin Mohammadi,

Urmia, Modaress BLVD, Imam Hospital

URMIA - IRAN

e-mail: mohamadi_afshin@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır