Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2164
Bronkojenik kist için nadir bir sunum: Presternal, subkütanöz ve 42 yaşında erkek

Bronkojenik kist için nadir bir sunum:
Presternal, subkütanöz ve 42 yaşında erkek

Timuçin ALAR1, Aslı MURATLI2


1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Çanakkale,

2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Çanakkale.

ÖZET

Bronkojenik kist için nadir bir sunum: Presternal, subkütanöz ve 42 yaşında erkek

Bronkojenik kistler genellikle doğumdan hemen sonra veya erken çocukluk döneminde saptanır. Lezyonların büyük çoğunluğu mediasten, trakeobronşiyal ağaç boyunca veya akciğer parankiminde bulunur. Kütanöz veya subkütanöz bronkojenik kistler nadir rapor edilmiştir. Olgumuz İngilizce literatürde erişkin yaştaki manubrium sterni üzerinde kist saptanan ikinci hastadır. Cerrahi total eksizyon kesin tedavi yöntemi olup, ince iğne aspirasyonu mukoepidermoid karsinom ve malign melanoma geliştiği bildirildiğinden denenmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Bronkojenik kist, presternal, subkütanöz.

SUMMARY

A rare presentation of a bronchogenic cyst: presternal, subcutaneous and 42-year-old man

Timuçin ALAR1, Aslı MURATLI2


1 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey,

2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey.

Bronchogenic cysts are generally detected shortly after birth or in early childhood. Most lesions are found in the mediastinum, along the tracheobronchial tree or in the lung parenchyma. Cutaneous or subcutaneous bronchogenic cysts are rarely reported. Our patient was the second case in the English literature who had a cyst over the manubrium sterni in adult life. Surgical total excision is the definitive treatment of extrathoracic bronchogenic cysts, needle aspiration management should not be tried because of association with malignant lesions as mucoepidermoid carcinoma and malign melanoma have been reported to arise from them.

Key Words: Bronchogenic cyst, presternal, subcutaneous cyst.

Geliş Tarihi/Received: 16/06/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 20/09/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Timuçin ALAR,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,

17100 ÇANAKKALE - TURKEY

e-mail: timalar@comu.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır