Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2173
Montelukast ile ilişkili Churg-Strauss sendromu

Montelukast ile ilişkili Churg-Strauss sendromu

Meral UYAR1, Osman ELBEK1, Kemal BAKIR2, Yasemin KİBAR2, Nazan BAYRAM1, Öner DİKENSOY1


1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep,

2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Gaziantep.

ÖZET

Montelukast ile ilişkili Churg-Strauss sendromu

Beş gündür öksürük, nefes darlığı ve kan tükürme yakınması başlayan erkek hasta iki yıldır astım bronşiyale tanısıyla flutikazon propionat ve salmeterol tedavisi kullanmaktaydı. İki hafta önce mevcut tedavisine inhaler steroid dozu azaltılmadan montelukast eklendiğini belirtti. Hastanın serum eozinofil sayısı 1460/mm3 (%15) ve immünglobulin E düzeyi 547 IU/mL idi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde yamalı infiltrasyonlar saptanan hastanın bronkoalveoler lavaj sıvısında ve transbronşiyal biyopside eozinofilik inflamasyon tespit edildi. Churg-Strauss sendromu tanısıyla prednizolon tedavisi başlanan hastada üç aylık tedavi sonrasında tam yanıt elde edildi. Hasta halen flutikazon propionat ve salmeterol tedavisi altında sorunsuz izlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Churg-Strauss sendromu, ilaç, lökotrien reseptör antagonistleri, montelukast.

SUMMARY

Churg-Strauss syndrome related to montelukast

Meral UYAR1, Osman ELBEK1, Kemal BAKIR2, Yasemin KİBAR2, Nazan BAYRAM1, Öner DİKENSOY1


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.

2 Department of Pathology,Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.

A young male with complaints of cough, dyspnea and hemoptysis was admitted. He was using fluticasone propionate and salmeterol for two years for his asthma. Leukotriene receptor antagonist was prescribed two weeks prior to his admission and no reduction of his inhaled steroid therapy was performed. Eosinophil count was detected as 1460/mm3 (15%) and immunoglobulin E level was 547 IU/mL. Thorax computerized tomography revealed patchy infiltration. Increased eosinophilic inflammation were detected in bronchoalveolar lavage fluid and transbronchial biopsy. He received prednisolone treatment for Churg-Strauss syndrome. Improvement was observed on three months follow up period. He has no complaint in his follow up.

Key Words: Churg-Strauss syndrome, drug, leukotriene receptor antagonist, montelukast.

Geliş Tarihi/Received: 26/02/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21/04/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Meral UYAR,

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

27035 GAZİANTEP - TURKEY

e-mail: meraluyar1@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır