Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2984
İki yenidoğanda izole doğumsal plevral efüzyon

İki yenidoğanda izole doğumsal plevral efüzyon

Belma Saygılı KARAGÖL, Nurullah OKUMUŞ, Nilgün KARADAĞ, Ayşegül ZENCİROĞLU


Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Yenidoğan Kliniği, Ankara.

ÖZET

İki yenidoğanda izole doğumsal plevral efüzyon

Doğumsal izole plevral efüzyon; yapısal malformasyonlar, inflamatuvar veya iyatrojenik problemler, genetik sendromlar ve fetal hidrops ile ilişkilendirilen plevral aralıkta sıvı toplanmasıyla karakterize nadir bir anomalidir. Burada biri down sendromu diğeri de Burkholderia gladioli sepsisine bağlı ampiyem ve kan yolu infeksiyonuyla ilişkili izole konjenital plevral efüzyonu olan iki yenidoğan olgusu sunulmuştur. Bu nadir durum tanı ve tedavi yaklaşımı açısından tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İzole plevral efüzyon, down sendromu, Burkholderia gladioli sepsisi, torasentez.

SUMMARY

Isolated congenital pleural effusion in two neonates

Belma Saygılı KARAGÖL, Nurullah OKUMUŞ, Nilgün KARADAĞ, Ayşegül ZENCİROĞLU


Clinic of Neonatal, Dr. Sami Ulus Obstetrics and Children Health and Diseases Training and
Research Hospital, Ankara, Turkey.

Congenital isolated pleural effusion, a non-specific accumulation of fluid in the pleural space, is an uncommon anomaly which can be associated with structural malformations, inflammatory or iatrogenic problems, genetic syndromes or fetal hydrops. Here, we present two neonates with isolated congenital pleural effusion, one of which was associated with Down syndrome and the other with empyema and bloodstream infection caused by Burkholderia gladioli septicemia. We wanted to discuss the diagnosis and management of this rare clinical entity.

Key Words: Isolated pleural effusion, down syndrome, Burkholderia gladioli septicemia, thoracentesis.

Geliş Tarihi/Received: 31/10/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 05/12/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Belma Saygılı KARAGÖL,

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Yenidoğan Kliniği,

ANKARA - TURKEY

e-mail: belmakaragol@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır