Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3060
Kapalı ortamda sigara içilmesinin yasaklanması uygulamasının iç ortam hava kalitesine etkisi

Kapalı ortamda sigara içilmesinin yasaklanması uygulamasının
iç ortam hava kalitesine etkisi

Nazmi BİLİR, Hilal ÖZCEBE


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Kapalı ortamda sigara içilmesinin yasaklanması uygulamasının iç ortam hava kalitesine etkisi

Giriş: Bu çalışmada ikram sektörü işletmelerinde sigara içilmesini yasaklayan kanunun iç ortam hava kalitesi üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.

Materyal ve Metod: Çalışma Türkiye'nin sekiz ilinde toplam 151 işletmede (restoran, bar, kahvehane ve kafe) yapılmıştır. Sigara içme yasağının uygulamaya girmesinden üç ay önce ve 4-5 ay sonra işletmelerde PM2.5 miktarları ölçülmüştür. Ölçümler SidePak 2.5 cihazı kullanılmak suretiyle iki mühendis tarafından yapılmıştır. Ölçümlerin yapıldığı 30 dakika süre boyunca cihaz çok sayıda örnek üzerinde ölçümler yapmakta, sonuçta ölçümlerin ortalama ve standart sapma değerlerini hesaplamaktadır.

Bulgular: Ölçüm sonuçları kullanılmak suretiyle iki tür değerlendirme yapılmıştır. Her ilde çalışma kapsamındaki işletmelerde yasa öncesi ve sonrasında yapılan ölçümlerde azalma/artma değerlendirilmiş, ayrıca ildeki bütün işletmelerde yapılan ölçümlerin ortalama değerleri hesaplanmıştır. Sonuçta uygulama sonrasındaki değerlerin genel olarak uygulama öncesi değerlere göre daha düşük olduğu görülmüştür. Bununla birlikte bazı illerde, özellikle restoranlarda uygulama sonrası değerlerin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: İkram sektörü işletmelerinde sigara içme yasağının daha kararlı olarak uygulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sigara yasağı, ikram endüstrisi, iç ortam hava kalitesi, PM2.5.

SUMMARY

Impact of smoking ban at indoor public places on indoor air quality

Nazmi BİLİR, Hilal ÖZCEBE


Department of Public Health, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey.

Introduction:This study aims at evaluation of the effect of smoke-free policy at hospitality workplaces on indoor air quality.

Materials and Methods: Study includes 151 hospitality venues (restaurants, cafes, bars and tea-houses) at eight provinces of Turkey. PM2.5 measurements were done at each of the venues three months prior to, and 4-5 months after the implementation of smoking ban at the same venues. Measurements were done using SidePak 2.5 by two engineers. During the 30 minutes of measurement, the device takes multiple samples, measures PM2.5 particles, and calculates the average value and standard deviation of the measurements.

Results: Using the measurement results two kinds of evaluation were done: in each province, increase/decrease after implementation for each of the venues included in the study was evaluated, and average PM2.5 values were calculated for provinces using the PM2.5 values of the venues in the province. The average PM2.5 values before the implementation were higher than the post implementation values in general. Nevertheless, in some provinces higher values were found during the second measurements, particularly at the restaurants.

Conclusion: Therefore, there is need to enforce the smoking ban at the hospitality workplaces.

Key Words: Smoking ban, hospitality industry, indoor air quality, PM2.5.

Geliş Tarihi/Received: 27/09/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 05/12/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Nazmi BİLİR,

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

06100 Sıhhiye ANKARA - TURKEY

e-mail: nbilir@hacettepe.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır