Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3270
Anestezistler için bronkoskopik anatominin önemi

Anestezistler için bronkoskopik anatominin önemi

Tülay HoŞteN1, Salih Topçu2


1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kocaeli,

2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli.

ÖZET

Anestezistler için bronkoskopik anatominin önemi

Tek akciğer ventilasyonu göğüs cerrahisinin olmazsa olmazlarındandır; bilgi ve beceri gerektirir. Başarılı tek akciğer ventilasyonu için tek akciğer ventilasyonunda kullanılan ekipmanlar, bronkoskopi ve solunum yollarının anatomisinin bilinmesi önemlidir. Biz bu derlemede anestezistler ve göğüs cerrahları için, trakeobronşiyal ağacın bronkoskopik anatomisi ve tek akciğer ventilasyonu ekipmanını anlatmayı amaçladık. Göğüs cerrahisi kliniğimizde tanı ve tedavi için yatırılan hastaların kaydedilen preoperatif ve intraoperatif bronkoskopi uygulamaları anestezist perspektifi ile değerlendirildi. Bronkoskopik değerlendirmede anatomik işaretler belirlendi. Tek akciğer ventilasyonu için kliniğimizde kullanılan çift lümenli tüpler  ve bronşiyal blokerlerin, fiberoptik bronkoskopi eşliğinde optimal ve yanlış yerleştirilme görüntüleri alındı. Bulgular sol akciğer izolasyonu, sol ana bronşun yapısı nedeniyle daha güvenle yapılırken, hem çift lümenli tüpler, hem de bronşiyal blokerlerin sağ ana bronşa yerleştirilmesi daha fazla özen gerektirmektedir. Tek akciğer ventilasyonu uygulamalarında başarı, anestezistlerin trakeobronşiyal ağacın fiberoptik bronkoskopik anatomisini iyi bilmeleri ve cerrahi ekiple iş birliği içinde olmalarıyla artacaktır.

Anahtar Kelimeler: Göğüs cerrahisi anestezisi, tek akciğer ventilasyonu, fiberoptik bronkoskopi, anatomi, çift lümenli tüp, bronşiyal bloker.

SUMMARY

The importance of bronchoscopic anatomy for anesthesiologists

Tülay HoŞteN1, Salih Topçu2


1 Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey,

2 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey.

One-lung ventilation (OLV) is a sine qua non of thoracic surgery and requires knowledge and talent. Close familiarity with equipments used for OLV as well as bronchoscopy and respiratory tract anatomy is important for successful OLV. We aim to outline the bronchoscopic anatomy of the tracheobronchial tree and OLV equipment for anesthetists and thoracic surgeons in this review. The recorded preoperative and intraoperative bronchoscopic applications of the patients hospitalized in our Thoracic Surgery clinic for diagnosis and treatment have been evaluated from an anesthetist's perspective. Anatomic landmarks were identified in the bronchoscopic evaluation. Optimal and misplacement images of double-lumen tubes (DLT) and bronchial blockers (BB) used for OLV in our clinic were obtained via fiber optic bronchoscopy. While left lung isolation can be made more safely due to the anatomy of the left main bronchus, placement of both DLTs and BBs to the right main bronchus requires greater care. Success in OLV procedures would increase with anesthetists being well informed about the fiber optic bronchoscopic anatomy of the tracheobronchial tree and in close cooperation with the surgical team.

Key Words: One lung ventilation, bronchoscopic anatomy, double lumen tube, bronchial blocker.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Tülay HOŞTEN,

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,

KOCAELİ - TURKEY

e-mail: tulay.hosten@kocaeli.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır