Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2621
Spontaneous pneumothorax in pregnancy: a case report

Gebelikte spontan pnömotoraks: Olgu sunumu

Afshin MohamMadI1, Mohammad Ghasemi rad2, Kolsoom afrasiabi3


1 Urmiye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Urmiye, Batı Azerbaycan, İran,

2 Urmiye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğrenci Araştırma Komitesi, Urmiye, Batı Azerbaycan, İran

3 Boschehr Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğrenci Araştırma Komitesi, Boschehr, İran.

ÖZET

Gebelikte spontan pnömotoraks: Olgu sunumu

Gebelik sırasında spontan pnömotoraks oldukça nadirdir. Genç gebe kadınlarda, subplevral apikal bül veya bleblerin rüptürü spontan pnömotoraksın en sık nedenleridir. Peripartum dönemle ilişkili artmış solunum aktivitesine bağlı olduğu düşünülmektedir. İlk gebeliği olan 27 yaşında spontan pnömotorakslı bir kadın hastayı sunuyoruz. Olgu, göğüs tüpü ile başarılı şekilde tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Spontan pnömotoraks, apikal bül, gebelik.

SUMMARY

Spontaneous pneumothorax in pregnancy: a case report

Afshin MohamMadI1, Mohammad Ghasemi rad2, Kolsoom afrasiabi3


1 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran,

2 Student Research Committee, Faculty of Medicine, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran,

3 Student Research Committee, Faculty of Medicine, Boschehr University, Boschehr, Iran.

Spontaneous pneumothorax is an extremely rare condition during pregnancy. Rupture of a subpleural apical bulla or blebs are the most common cause of spontaneous pneumothorax in young pregnant women. It is believed to be due to increase respiratory activity associated peripartum period. We present 27-year-old primigravid female with spontaneous pneumothorax. She was treated successfully with chest tube placement.

Key Words: Spontaneous pneumothorax, apical bulla, pregnancy.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Afshin MohamMadi,

Urmia, Modaress BLVD, Imam Hospital

Urmia - IRAN

e-mail: mohamadi_afshin@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır