Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2322
Lung adenocarcinoma with endobronchial growth

Endobronşiyal büyüme gösteren akciğer adenokarsinomu

Katsunori Kagohashi, Koichi Kurishima, Hiroichi Ishikawa, Hiroaki Satoh


Tsukuba Üniversitesi Mito Tıp Merkezi, İç Hastalıkları Bölümü, Mito, Ibaraki, Japonya

ÖZET

Endobronşiyal büyüme gösteren akciğer adenokarsinomu

65 yaşında, endobronşiyal büyüme gösteren akciğer adenokarsinomlu nadir bir kadın olguyu sunuyoruz. Toraks bilgisayarlı tomografide sol akciğer alt lobda kitle ve her iki akciğerde farklı boyutlarda multipl nodüller saptandı. Bronkoskopik incelemede sol B8 bronşta endobronşiyal polipoid tümör izlendi. Tümörden alınan biyopsi sonucu akciğer adenokarsinom tanısı konuldu. Çok nadir olmasına rağmen, bronşa komşu pulmoner tümör ve endobronşiyal polipoid lezyonlu hastalarda akciğer adenokarsinomu akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, adenokarsinom, endobronşiyal büyüme.

SUMMARY

Lung adenocarcinoma with endobronchial growth

Katsunori Kagohashi, Koichi Kurishima, Hiroichi Ishikawa, Hiroaki Satoh


Department of Internal Medicine, Mito Medical Center, Tsukuba University, Mito, Ibaraki, Japan.

We report a rare case of lung adenocarcinoma with endobronchial growth in a 65-year-old woman. Chest computed tomography revealed an ill-defined mass in the lower lobe of the left lung and multiple sized nodular shadows in the both lungs.  An endobronchial polypoid tumor in the left B8 bronchus was found by bronchoscopic examination.  A biopsy specimen obtained from the tumor diagnosed lung adenocarcinoma.  Although very rare, we should therefore keep in mind that patients who have a pulmonary tumor adjacent to the bronchus with an endobronchial polypoid lesion may have lung adenocarcinoma.

Key Words: Lung cancer, adenocarcinoma, endobronchial growth.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Hiroaki Satoh,

Department of Internal Medicine,

Mito Medical Center, Tsukuba University, Mito, Ibaraki,

310-0015, IBARAKI - JAPAN

e-mail: hirosato@md.tsukuba.ac.jp

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır