Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.1849
Kadınlarda biomass ve mesleksel toza maruziyet astıma yol açabilir mi?

Kadınlarda biomass ve mesleksel toza maruziyet astıma yol açabilir mi?

Arif Hikmet ÇIMRIN, Canan KARAMAN


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.

ÖZET

Kadınlarda biomass ve mesleksel toza maruziyet astıma yol açabilir mi?

Gelişmekte olan ülkelerde, ev içi enerji gereksiniminin büyük kısmının biomass ile sağlanması nedeniyle ev içi hava kirliliğinin neden olduğu kronik hava yolu hastalıkları ve bu maruziyetin tetiklediği hava yolu semptomları oldukça sık görülmektedir. Bu durumun yaşamdan bir örneği olmasından yola çıkılarak; ekonomik kısıtlılıklar nedeniyle yaşamı boyunca ev içinde ısınma, temizlik ve beslenme amacıyla tezek ve odun ağırlıklı olarak biomass maruziyeti öyküsü yanında son 20 yıldır mevsimlik işçi olarak mesleksel organik toz maruziyeti de olan astımlı bir kadın olgu sunuldu. Yapılan tetkikler sonucu olguya ağır persistan astım tanısı konuldu. Uygun inhaler tedavi düzenlenen olgu, takip programına alınarak taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Biomass, mesleksel organik toz maruziyeti, astım, tütün.

SUMMARY

Does exposure to biomass and occupational dust can be causative for asthma among women?

Arif Hikmet ÇIMRIN, Canan KARAMAN


Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey.

In the developing countries, most of the house energy necessity is supplied from the biomass. Because of this reason, chronical airway diseases and the respiratory symptoms that have been triggered by the house inside air pollution is very common. As an example from the real life of this entity, an asthmatic woman who has an history of using biomass in her house for heating, cleaning and cooking in all her life (because of the economical difficulties) and also an history of occupational organic dust exposure as a seasonal worker during the last 20 years was reported. After the medical investigation, the case was diagnosed as severe persistant asthma. The case was externated after ordering the appropriate inhaler treatment and she was taken to the follow up programme.

Key Words: Biomass, occupational organic dust exposure, asthma, tobacco.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Canan KARAMAN,

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

35340 İZMİR - TURKEY

e-mail: drcanankaraman@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır