Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2370
Phrenic nerve injury due to thoracentesis for TPN effusion in a preterm newborn: consecutive two unusual complications

Preterm bir yenidoğanda TPN efüzyonu için yapılan torasenteze bağlı frenik sinir hasarı:
Ardışık iki sıra dışı komplikasyon

Ramazan ÖZDEMİR, Suna OĞUZ, Nurdan URAS, Ömer ERDEVE, Yavuz YILMAZ, Hülya ULU,
Uğur DİLMEN


SB Zekai Tahir Burak Doğumevi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara.

ÖZET

Preterm bir yenidoğanda TPN efüzyonu için yapılan torasenteze bağlı frenik sinir hasarı: Ardışık iki sıra dışı komplikasyon

Santral venöz kateterler yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde parenteral beslenme yolu olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Yenidoğanlarda parenteral beslenme sıvı ekstravazasyonuna bağlı plevral efüzyon santral venöz kateterlerin nadir bir komplikasyonudur. Frenik sinir hasarından dolayı diyafram paralizisi bebeklerde yaşamı tehdit edici olabilen nadir bir solunum durumudur.

Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon, diyafram paralizisi, yenidoğan.

SUMMARY

Phrenic nerve injury due to thoracentesis for TPN effusion in a preterm newborn: consecutive two unusual complications

Ramazan ÖZDEMİR, Suna OĞUZ, Nurdan URAS, Ömer ERDEVE, Yavuz YILMAZ, Hülya ULU,
Uğur DİLMEN


Neonatal Intensive Care Unit, Zekai Tahir Burak Maternity Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.

Central venous catheters ara commonly used in neonatal intensive care units as routes of parenteral nutrition. Pleural effusions caused by extravasation of parenteral alimentation fluid are a rare complication of central venous catheters in the newborn. Diaphragmatic paralysis due to phrenic nevre injury is a rare respiratory condition which may be life-threatening in infants.

Key Words: Pleural effusion, diaphragm paralysis, newborn.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Ramazan ÖZDEMİR,

SB Zekai Tahir Burak Doğumevi Eğitim ve

Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi,

Altındağ, ANKARA - TURKEY

e-mail: ramazanoz@yahoo.com.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır