Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.1661
Akciğer infeksiyonuna bağlı gelişen hemofagositik sendrom: Olgu sunumu

Akciğer infeksiyonuna bağlı gelişen hemofagositik sendrom: Olgu sunumu

Pervin Korkmaz EkreN1, Erhan Ergİn2, Tuncay Göksel1, Nazan Özsan3, Mine Hekİmgİl3


1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir,

2 SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir,

3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir.

ÖZET

Akciğer infeksiyonuna bağlı gelişen hemofagositik sendrom: Olgu sunumu

Otuz bir yaşında erkek hastada ortaya çıkan pnömoni ve ampiyem uygulanan antibiyoterapi ve drenaj ile iyileşirken, pansitopeni ile karakterize hemofagositik sendrom tablosu gelişti. Buna bağlı gelişen hastane kökenli infeksiyon, uygulanan antibiyotik tedavi ile düzeldi. İnfeksiyon düzeldikten sonra laboratuvar değerleriyle birlikte hemofagositik sendrom tablosu da spontan şifa buldu. İnfeksiyonların seyrinde bu kadar ağır hemofagositik sendrom tablosu nadir gelişen bir durum olması nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemofagositik sendrom, pnömoni, ampiyem.

SUMMARY

Hemophagocytic syndrome due to lung infection: a case report

Pervin Korkmaz EkreN1, Erhan Ergİn2, Tuncay Göksel1, Nazan Özsan3, Mine Hekİmgİl3


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey,

2 Clinic of Internal Medicine, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey,

3 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey.

A 31-year-old man with pneumonia and ampiema was treated with antibiotics and drainage. Hemophagocytic syndrome, characterized with pancytopenia was arised during this treatment. Nosocomial infection due to pancytopenia was treated with antibiotics. Hemophagocytic syndrome was recovered spontaneously after the treatment of this nosocomial infection. Such a severe hemophagocytic syndrome due to infection is a rare condition.

Key Words: Hemophagocytic syndrome, pneumonia, ampiema.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Pervin Korkmaz Ekren,

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Bornova 35100 İZMİR - TURKEY

e-mail: pervinkorkmaz@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır