Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2630
Pulmonary artery sarcoma mimicking pulmonary thromboembolism

Pulmoner tromboemboliyi taklit eden pulmoner arter sarkomu

Gökhan ÇelİK1, Aydın ÇİledaĞ1, Cabir YÜksel2, Bülent Mustafa YenİgÜn2, Hakan Kutlay2,
Levent YazIcIoĞlu3, Sibel Perçİnel4, Akın Kaya1


1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, GöğüsCerrahisi Anabilim Dalı, Ankara,

3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara,

4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Pulmoner tromboemboliyi taklit eden pulmoner arter sarkomu

Otuz yaşında erkek hasta, toraks bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografide sol ana pulmoner arterde lümeni tam tıkayan trombüs saptanması üzerine pulmoner emboli tanısı ile hastanemize refere edildi. Kliniğimizde, lezyon tümöral kitle olarak değerlendirildi. Pozitron emisyon tomografi (PET)-BT'de, pulmoner arterdeki kitlede patolojik tutulum saptandı. Tümörün lokalizasyonu nedeniyle sol pnömonektomi uygulandı. Patolojik incelemede pulmoner arter sarkomu saptandı. Olgu, pulmoner arter sarkomunun nadir görülmesi ve pulmoner emboliyi taklit edebilmesi nedeniyle sunuldu. Pulmoner arter sarkomunun gerçek prevalansı, birçoğunun yanlışlıkla pulmoner tromboemboli tanısı alması nedeniyle tahmin edilenin üzerindedir. PET-BT ayırıcı tanıda yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner tromboemboli, pulmoner arter sarkomu, cerrahi.

SUMMARY

Pulmonary artery sarcoma mimicking pulmonary thromboembolism

Gökhan ÇelİK1, Aydın ÇİledaĞ1, Cabir YÜksel2, Bülent Mustafa YenİgÜn2, Hakan Kutlay2,
Levent YazIcIoĞlu3, Sibel Perçİnel4, Akın Kaya1


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey,

2 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey,

3 Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey,

4 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.

A 30 years old male patient was referred to our hospital with a diagnosis of pulmonary thromboembolism due to thorax-computerized tomography (CT) angiography, revealing a thrombus totally occluding left main pulmonary artery. The lesion was evaluated as tumoural mass. Positron emission tomography (PET)-CT revealed pathologic uptake at pulmonay artery mass. Due to localization of tumour, left pneumonectomy was performed. The pathological diagnosis revealed to be pulmonary artery sarcoma. The patient was presented because pulmonary artery sarcomas are very rare tumors and can mimick pulmonary thromboembolism. The true prevalence is underestimated as many pulmonary artery sarcomas are misdiagnosed as pulmonary thromboembolism. PET-CT may help to make a differential diagnosis.

Key Words: Pulmonary thromboembolism, pulmonary artery sarcoma, surgery.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Aydın ÇİLEDAĞ,

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

06100 Cebeci, ANKARA - TURKEY

e-mail: aciledag@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır