Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2750

 

Türk Toraks Derneği astım tanı ve tedavi rehberi: Anahtar noktalar

 

Füsun YILDIZ1, İ. Kıvılcım OĞUZÜLGEN2, Berna DURSUN3, Dilşad MUNGAN4, Bilun GEMİCİOĞLU5,
Arzu YORGANCIOĞLU
6 ve Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Astım Tanı ve Tedavi Rehberi Komitesi*

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli,

2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

3 SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara,

4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı, Ankara,

5İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul,

6 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa.

* Öznur Abadoğlu, İlknur Başyiğit, Sevim Bavbek, Ülkü Bayındır, Hasan Bayram, İsmet Bulut, Berrin Ceyhan, Arif Çımrın, Haluk Çokuğraş, Elif Dağlı, Berna Dursun, Dane Ediger, Münevver Erdinç, Feyza Erkan, Bilun Gemicioğlu, Nermin Güler, A. Fuat Kalyoncu, Bülent Karadağ, Gül Karakaya, Gülbin Karakoç, Emel Kurt, Zeynep Mısırlıgil, Dilşad Mungan, İ. Kıvılcım Oğuzülgen, Cansın Saçkesen, Necla Songür, E. Bülent Şekerel, Remziye Tanaç, Ayfer Tuncer, Haluk Türktaş, İpek Türktaş, Füsun Yıldız, Arzu Yorgancıoğlu, Hasan Yüksel.

ÖZET

Türk Toraks Derneği astım tanı ve tedavi rehberi: Anahtar noktalar

Astım, dünyada ve ülkemizde patogenez, tanı ve tedavisinde tüm ilerlemelere rağmen morbiditesi ve maliyeti yüksek bir hastalıktır. Doğru tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalık olmasına rağmen dünyada ve ülkemizde belirlenen düşük kontrol oranları sadece hastalığın değişken seyrine ve hastaların psikososyal kronik hastalık davranışına bağlanamaz. Bu bağlamda, Türk Toraks Derneği de en son 2000 yılında yayınladığı “Astım Tanı ve Tedavi Rehberi”ni güncelleme kararı almıştır. Ülkemizin verileri toplanmış, konu ile ilgili eğitimcilerden oluşturulan yazarlar tarafından kanıta dayalı bilgiler derlenerek hazırlanmış ve Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu tarafından son şekli verilerek, danışman kişi ve kurumlara sunulmuştur. Haziran 2009 tarihinde Türk Toraks Derneği “Astım Tanı ve Tedavi Rehberi” Türkçe olarak yayınlanmıştır. Bu derlemede ulusal rehberin temel özellikleri ve diğerlerinden farkları İngilizce olarak sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Astım, tanı, tedavi, rehber.

 

SUMMARY

Turkish Thoracic Society asthma management and prevention guideline: key points

Füsun YILDIZ1, İ. Kıvılcım OĞUZÜLGEN2, Berna DURSUN3, Dilşad MUNGAN4, Bilun GEMİCİOĞLU5,
Arzu YORGANCIOĞLU
6 and TTS Asthma and Allergy Working Group Guideline Committee for Asthma Diagnosis and Treatment*

1Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey,

2Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey,

3 Ataturk Chest Disease and Chest Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey,

4Division of Allergic Diseases, Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey,

5Department of Chest Diseases, Faculty of Istanbul Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey,

6 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey.

*Öznur Abadoğlu, İlknur Başyiğit, Sevim Bavbek, Ülkü Bayındır, Hasan Bayram, İsmet Bulut, Berrin Ceyhan, Arif Çımrın, Haluk Çokuğraş, Elif Dağlı, Berna Dursun, Dane Ediger, Münevver Erdinç, Feyza Erkan, Bilun Gemicioğlu, Nermin Güler, A. Fuat Kalyoncu, Bülent Karadağ, Gül Karakaya, Gülbin Karakoç, Emel Kurt, Zeynep Mısırlıgil, Dilşad Mungan, İ. Kıvılcım Oğuzülgen, Cansın Saçkesen, Necla Songür, E. Bülent Şekerel, Remziye Tanaç, Ayfer Tuncer, Haluk Türktaş, İpek Türktaş, Füsun Yıldız, Arzu Yorgancıoğlu, Hasan Yüksel.

Asthma still has high morbidity and cost despite all advances in pathogenesis, diagnosis and treatment. Although asthma can be controlled with proper diagnosis and treatment, the low rates of control in our country and in the world can not be attributed to the variable course of the disease and patients’ psycho-social behaviours for chronic disease. In this context, Turkish Thoracic Society (TTS) has decided to update Asthma Diagnosis and Management Guide latest published in 2000. National data were collected, compiled and prepared by authors, and final form given by the TTS Asthma and Allergy Study Group, after presenting to consultant individuals and institutions. In June 2009, the National Asthma Management and Prevention Guideline were published in Turkish. In this paper, we aimed to present the national guide in English with its basics and individual differences.

Key Words: Asthma, diagnosis, treatment, guideline.

 

 

 

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Füsun YILDIZ, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Umuttepe Merkez Yerleşkesi

41380 Umuttepe, KOCAELİ - TURKEY

e-mail:fusun.yildiz@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır