Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2460

 

KOAH’da yeni tedavi seçeneği:

Fosfodiesteraz-4 inhibitörleri

Cengizhan SEZGİ, Abdurrahman ŞENYİĞİT

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır.

ÖZET

KOAH’da yeni tedavi seçeneği: Fosfodiesteraz-4 inhibitörleri

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ilerleyici hava akımı kısıtlanması ile karakterize, zararlı gaz ve tozlara karşı abartılı inflamatuvar yanıtla ortaya çıkan bir hastalıktır. İnflamatuvar hücrelerin aktivasyonunu engelleyen oral fosfodiesteraz-4 (FDE-4) inhibitörleri son yıllarda KOAH tedavisinde yeni bir yaklaşım olarak denenmektedir. Çalışmalar FDE-4 inhibitörlerinin orta-ağır KOAH hastalarının semptomlarını, solunum fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini düzelttiğini, akut atak sayısını azalttığını, bronşlardaki inflamasyonu baskıladığını göstermiştir. Ancak bu ilaçlar bulantı, ishal ve baş ağrısı gibi istenmeyen yan etkilere neden olmaktadır. Bu derlemede özellikle “Food and Drug Administration (FDA)” onayı almış, yeni “The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)” rehberinde ağır KOAH tedavisine dahil edilmiş selektif bir fosfodiesteraz inhibitörü olan roflumilast tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: KOAH, inflamasyon, fosfodiesteraz-4 inhibitörleri.

 

SUMMARY

A new alternative treatment in COPD: phosphodiesterase-4 inhibitors

Cengizhan SEZGİ, Abdurrahman ŞENYİĞİT

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakir, Turkey.

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a disease which is characterized with progressive airflow obstruction and abnormal inflammatory response caused by noxious gases and particles. Recently oral phosphodiesterase-4 (PDE-4) inhibitors which block activation of inflammatory cells, are experimented as a new approach. Last studies showed that these drugs improve symptoms, pulmonary functions and quality of life, reduce the numbers of acute attacks, suppress bronchial inflammation in COPD. However these drugs lead to adverse reactions such as vomiting, diarrhea and headache. In this review we discussed roflumilast (Daxas) which was accepted by Food and Drug Administration (FDA), included in treatment of sever COPD in “The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)” guideline.

Key Words: COPD,inflammation, phosphodiesterase-4 inhibitors.

 

 

 

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Cengizhan SEZGİ

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

DİYARBAKIR - TURKEY

e-mail:cengizhansezgi@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır