Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2420

 

Bronkoskopi ünitesi

Elif KÜPELİ1, Demet KARNAK2

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Bronkoskopi ünitesi

Fleksibl bronkoskopi çoğunlukla üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlarda ayrı bir bronkoskopi ünitesinde veya genel endoskopi ünitesinde yapılmaktadır. Oluşabilecek komplikasyonlara müdahale edebilmek için gerekli olan iyi eğitilmiş personel ve aletlerin temini ile bronkoskopi herhangi bir yerde yapılabilir. Bu derlemede modern bir bronkoskopi ünitesinin temel unsurlarını literatür bilgileri eşliğinde tartıştık.

Anahtar Kelimeler:Bronkoskopi, bronkoskopi ünitesi.

 

SUMMARY

Bronchoscopy suite

Elif KÜPELİ1, Demet KARNAK2

1Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Baskent University, Ankara, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.

Flexible bronchoscopy is usually performed at a tertiary care facility in a general endoscopy unit or a specially designed bronchoscopy suite. The procedure can also be performed outside the designated facility if the qualified personnel and required equipment can be mobilized. In this review, we discuss the essentials of a modern bronchoscopy suite based on the available information from the literature.

Key Words: Bronchoscopy, bronchoscopy suite.

 

 

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Demet KARNAK, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Cebeci, ANKARA - TURKEY

e-mail: karnak@medicine.ankara.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır