Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2405

 

Wilms tümörünün başvuru semptomu olarak rekürren pulmoner tümor embolisi ve ani ölüm

 

Afshin MOHAMMADI

Urmiye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Urmiye, Batı Azerbaycan, İran.

ÖZET

Wilms tümörünün başvuru semptomu olarak rekürren pulmoner tümor embolisi ve ani ölüm

Böbrek tümörlü çocukların sadece %4-6’sında başvuru sırasında inferior vena kava veya sağ atriyal infiltrasyon bulunmaktadır. Tümör embolisi daha nadirdir ve Wilms tümöründe başvuru semptomu olarak ani ölüm şimdiye kadar sadece sekiz olguda bildirilmiştir. Küçük pulmoner emboli ile başvuran ve sonrasında masif pulmoner emboliye bağlı ani ölüm gelişen nadir bir Wilms tümörlü olguyu sunuyoruz. Tanı sırasında, stabil hemodinami ve invaziv vasküler infiltrasyonlu hastalarda acil cerrahi gerekli olabilir gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Wilms tümörü, pulmoner emboli, ani ölüm.

 

SUMMARY

Recurrent pulmonary tumoral embolism and sudden death as the presenting symptom of Wilms’ tumor

Afshin MOHAMMADI

Department of Radiology, Faculty of Medicine, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran.       

Only 4-6% of children with renal tumor show inferior vena caval or right atrial infiltration at presentation. Tumor emboli are even rarer, and so far, sudden death as the presenting symptom has only been described at presentation in Wilms’ tumor in eight cases. We report a unique case of Wilms’ tumor that presented with small pulmonary emboli and immediately after asthatwas diagnosed before deathby detection of small emboli and immediately after sudden death as massive pulmonary embolism. It seems that in cases of invasive vascular infiltration with a stable hemodynamic condition at diagnosis immediate surgery may be necessar

Key Words: Wilms’ tumor, pulmonary embolism, sudden death.

 

 

 

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Afshin MOHAMMADI, Urmia, Modaress BLVD, Imam Hospital

URMIA - IRAN

e-mail: mohamadi_afshin@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır