Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2419

 

Dev mediastinal paratiroid adenoma

 

Hüseyin ÇAKMAK1, Arif Osman TOKAT2, Sezgin KARASU2, Murat ÖZKAN3

1 SB Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği,Ankara,

2 SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği,Ankara,

3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Dev mediastinal paratiroid adenoma

Paratiroid adenomlar ve paratiroid hiperplazisi primer hiperparatiroidizmin en sık görülen sebepleridir. Paratiroid adenomlar seyrek olarak çok büyük boyutlara ulaşır. Burada mediasten yerleşimli kitle ve hiperkalsemi saptanan 63 yaşındaki kadın hasta sunulmaktadır. Olguda ektopik hipersekretuar paratiroid adenomuna bağlı yüksek intakt parathormon seviyesi saptandı (642 pg/mL). Kesin histolojik tanı paratiroid adenoma olarak rapor edildi. Olgudaki paratiroid adenomu 7 x 5 x 4 cm boyutları ve 145 g ağırlığı ile literatürdeki en büyük kitle idi. Kitle dev boyutlarına rağmen hiperkalsemi semptomlarına yol açmamıştı.

Anahtar Kelimeler:Mediasten, hiperkalsemi, paratiroid adenomu.

 

SUMMARY

Giant mediastinal parathyroid adenoma

Hüseyin ÇAKMAK1, Arif Osman TOKAT2, Sezgin KARASU2, Murat ÖZKAN3

1 Clinic of Chest Surgery, Ankara Oncology Training and Research Hospital,Ankara, Turkey,

2 Clinic of Chest Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey,

3 Department of Chest Surgery, Ibn-i Sina Hospital, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.

Primary hyperparathyroidism is most commonly caused by either a parathyroid adenoma or parathyroid hyperplasia. Parathyroid adenomas also rarely attain huge proportions. We present a case of a 63-year-old female patient causing hypercalcemia and the mass which is located in the mediastinum. High intact parathormone level secondary to an ectopic hypersecretory parathyroid adenoma were detected (642 pg/mL). It was removed via a right thoracic approach. In this case parathyroid adenoma measuring 7 x 5 x 4 cm and weighing 145 g; to our knowledge the greatest mass reported in the literature. Despite its huge size it did not cause many of the hypercalcemic symptoms.

Key Words: Mediastinum, hypercalcemia, parathyroid adenoma.

 

 

 

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Arif Osman TOKAT,

SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Cerrahisi Kliniği,

06340 ANKARA - TURKEY

e-mail:aostokat@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır