Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.698

 

İnvaziv mekanik ventilasyon gerektiren suçiçeği pnömonisi

 

Bülent ÖZBAY, Bünyamin SERTOĞULLARINDAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van.

ÖZET

İnvaziv mekanik ventilasyon gerektiren suçiçeği pnömonisi

Bu çalışmada, varisella pnömonili, mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği gelişen bir olgumuzu sunmayı amaçladık. Kırk yaşındaki erkek olgunun, çocuklarında suçiçeği infeksiyonu başladıktan sonra vücudunda döküntüler başlamıştı ve hastanemize başvurmadan önceki dört gün yüksek ateş, balgam, balgamda kan, öksürük ve üşüme-titremesi vardı. Antiviral asiklovir ve ampisilin-sulbaktam başlandı. Oksijen desteği başlanmasına rağmen oksijen satürasyonu artmadı ve solunum sayısı yüksek olarak devam etti. Hastaya solunum yetmezliği nedeniyle invaziv mekanik ventilasyon başlandı. Kliniği 36 saat sonra düzelen olgu ekstübe edildi ve bir hafta sonra taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler:Suçiçeği pnömonisi, solunum yetmezliği, invaziv mekanik ventilasyon.

 

SUMMARY

Invasive mechanical ventilation requiring varicella pneumonia

Bülent ÖZBAY, Bünyamin SERTOĞULLARINDAN

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey.

We aimed to report a case of varicella pneumonia that resulted in respiratory failure requiring mechanical ventilation. The patient was a 40-year-old man whose rashes started after his childeren developed varicella and who had a high fever, sputum and sputum with blood, cough, cold and shiver four days before admission. A treatment was commenced by an antiviral acyclovir and ampiric ampicillin-sulbactam therapy. Although a supporting oxygen treatment, the patient whose oxygen saturation did not increase and respiratory rate was high was commenced by an invasive mechanical ventilation because of a respiratory failure. The patient that had a recovery in clinical symptoms after 36 hours was extubated and was discharged from hospital by the following week.

Key Words: Varicella pneumoniae, respiratory failure, invasive mechanical ventilation.

 

 

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN,

Siirt Devlet Hastanesi 56100

SİİRT - TURKEY

e-mail:bunyaminsert@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır