Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2486

 

Pulmoner sekestrasyonun anormal damarsal yapısını göstermede bilgisayarlı tomografinin güvenilirliği

 

Hakan BÜYÜKOĞLAN1, Ertuğrul MAVİLİ2, Nuri TUTAR1, Asiye KANBAY1,

Mehmet BİLGİN3, Fatma Sema OYMAK1, İnci GÜLMEZ1, Ramazan DEMİR1

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri,

2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri,

3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri.

ÖZET

Pulmoner sekestrasyonun anormal damarsal yapısını göstermede bilgisayarlı tomografinin güvenilirliği

Bronkopulmoner sekestrasyon nadir görülen konjenital damarsal malformasyondur. Besleyici arterin gösterilmesi tanıyı koydurmaktadır. Bu çalışmada bilgisayarlı tomografinin besleyici arteri ve drenaj veni göstermedeki etkinliği araştırılmıştır. 2003-2008 yılları arasında pulmoner sekestrasyon tanısı alan yaşları 5-49 arasında değişen sekiz hasta (altı erkek, iki kadın) incelendi. Bütün hastalara bilgisayarlı toraks tomografisi ve anjiyografi yapıldı. Tüm olgularda anormal besleyici arter görüntülendi. Olguların besleyici arterleri; altı olguda inen torasik aort, bir olguda arkus aort, bir olguda internal mamarial arter, iki olguda interkostal arterler ve bir olguda da çölyak arter olarak tespit edildi. Dört olguda cerrahi, bir olguda da arteryel embolizasyon yapıldı. Özellikle multidetektör bilgisayarlı tomografinin anormal damarları göstermede oldukça başarılı olduğu gösterildi.

Anahtar Kelimeler:Pulmoner sekestrasyon, spiral tomografi, multidetektör tomografi.

 

SUMMARY

Evaluation of diagnostic accuracy of computed tomography to assess the angioarchitecture of
pulmonary sequestration

Hakan BÜYÜKOĞLAN1, Ertuğrul MAVİLİ2, Nuri TUTAR1, Asiye KANBAY1,

Mehmet BİLGİN3, Fatma Sema OYMAK1, İnci GÜLMEZ1, Ramazan DEMİR1

1Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey,

2Department of Radiology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey,

3 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey.

Bronchopulmonary sequestration is an unusual congenital malformation consisting of abnormal lung tissue that lacks normal communication with the tracheobronchial tree. The diagnosis of pulmonary sequestration is based on identifying this systemic arterial supply. We aimed to evaluate the sensitivity of multidetector computed tomography in demonstrating the feeding artery and draining veins. Between 2003 and 2008, 8 patients (6 males, 2 females) ranging in age from 5 to 49 years with a diagnosis of pulmonary sequestration were identified. All patients underwent evaluation with chest tomography (spiral or multi detector tomography) and digital subtraction angiography. Aberrant systemic arterial supply was demonstrated in all cases: from the descending thoracic aorta (n= 6); arcus aorta (n= 1), internal mammarial artery (n= 1), intercostal arteries (n= 2) and celiac axis (n= 1). Four patients underwent surgery which confirmed the angioarchitecture depicted on angiography. One patient underwent angiography with embolization using. Computed tomography especially multidetector computed tomography is a powerful noninvasive technique for the detection of pulmonary sequestration.

Key Words: Pulmonary sequestration, helical computed chest tomography, multidetector computed tomography.

 

 

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Hakan BÜYÜKOĞLAN, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

38200 KAYSERİ - TURKEY

e-mail:hakanb@erciyes.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır