Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2430

Hipersensitivite pnömonisi

Elif KÜPELİ1, Demet KARNAK2


1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Hipersensitivite pnömonisi

Hipersensitivite pnömonisi duyarlanmış kişilerde çeşitli allerjenlerin tekrarlayan inhalasyonu sonucunda meydana gelen immünolojik bir hastalıktır. İnhale edilen antijene ve antijen miktarına, antijene maruziyetin süresine ve kişinin immünolojik yanıtına bağlı olarak çeşitli klinik bulgularla karşımıza çıkar. Bu derlemede, mevcut literatür eşliğinde hipersensitivite pnömonisinin karakteristik özelliklerini tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Hipersensitivite pnömonisi, interstisyel akciğer hastalığı.

SUMMARY

Hypersensitivity pneumonitis

Elif KÜPELİ1, Demet KARNAK2


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Baskent University, Ankara, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.

Hypersensitivity pneumonitis is an immunologically induced lung disease caused by repeated inhalation of agents in sensitized individuals. It may present with an extensive variety of clinical abnormalities depending on the nature of the inhaled dust and the amount of exposure, the time of exposure to the antigen and the immunological response of the host. In this review, we discuss the characteristics of hypersensitivity pneumonitis based on the available information from the literature.

Key Words: Hypersensitivity pneumonitis, interstitial lung diseases.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Elif KÜPELİ,

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

5. Sokak No: 48

Bahçelievler, ANKARA - TURKEY

e-mail: elifkupeli@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır