Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2139
Plevral efüzyon tanısında semirijid torakoskopi: Türkiye’de ilk dört olgu

Plevral efüzyon tanısında semirijid torakoskopi: Türkiye'de ilk dört olgu

Ahmet Levent KARASULU, Levent DALAR, Sedat ALTIN, Nur Dilek BAKAN, Sinem Nedime SÖKÜCÜ


SB Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Girişimsel Pulmonoloji Ünitesi, İstanbul.

ÖZET

Plevral efüzyon tanısında semirijid torakoskopi: Türkiye'de ilk dört olgu

Medikal torakoskopi plevra hastalıklarının araştırılması ve yönetiminde değerli bir araçtır. Geleneksel kör plevra biyopsisi ve video yardımlı torakoskopik cerrahi karşısında önemli kullanım kolaylığı ve avantajları vardır. Buna rağmen, Türkiye'de belirli merkezlerin dışında bu tekniğin kullanımı kısıtlıdır. Bu yazıda ülkemizde uygulanan ilk semirijid torakoskop ile ilgili deneyimler aktarılmaktadır. Yeni cihaz ile Eylül 2009 tarihinde dört olguya medikal torakoskopi yapılmıştır. Tüm hastalar, plevra aspirasyonu ve kapalı plevra biyopsisi sonuç vermediği için nedeni bilinmeyen tek taraflı plevra efüzyonu tanısıyla yönlendirilmiştir. Cihazın kullanımı kolaydı ve mükemmel görüntüler elde edilmiştir. Dört olgudan da histolojik olarak yeterli biyopsi örnekleri alınmıştır. Klinik özellikler, bilgisayarlı tomografi bulguları ve torakoskopik biyopsi birarada hastaların üçünde kesin tanıyı sağlamıştır. Fiberoptik bronkoskop ile benzer tasarımı vardır ve göğüs hastalıkları uzmanları kolaylıkla kullanabilirler. Aynı zamanda, pek çok endoskopi birimindeki güncel video işlemcileri ve ışık kaynakları ile uyumludur. Sonuç olarak; kolay kullanımı ve mevcut endoskopi sistemlerine uyumlu olması aletin önemini artırmakla birlikte, rijid torakoskopa göre alınan biyopsi parçalarının boyutunun küçüklüğü tanıya ulaşmada güçlük yaratabilir ve olası komplikasyonlarla baş etmede rijid torakoskopiye kıyasla kısıtlı imkanlar sunması aletin temel dezavantajı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Plevra, torakoskop, semirijid torakoskop, plöroskopi.

SUMMARY

Semirigid thoracoscopy in the diagnosis of pleural effusion: first four cases in Turkey

Ahmet Levent KARASULU, Levent DALAR, Sedat ALTIN, Nur Dilek BAKAN, Sinem Nedime SÖKÜCÜ


Internation Pulmonology Unit, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.

Medical thoracoscopy is a valuable tool in the management and investigation of pleural diseases. It has advantages when compared to conventional closed pleural biopsy and video-assisted thoracoscopic surgery. However, the use of this technique is limited in Turkey. The present report is about the first experience with semi-rigid thoracoscope that was implemented in our country. Four patients underwent medical thoracoscopy in September 2009 with the new device. All patients were referred due to non-diagnostic closed pleural biopsy. The use of the device was simple and fabulous views were obtained. All biopsy specimens of the 4 patients were histologically adequate. Definite diagnosis was enabled in 3 of the 4 patients when clinical features and CT findings combined with thoracoscopic specimens. The design is similar to the fiberoptic bronchoscope, respiratory physicians can easily adapt to its use. It is also compatible with most video operating systems and light sources used in endoscopy suites. The convenient use and compatibility with most endoscopic systems are raising the importance of the device. However, biopsy size from semirigid thoracoscope might cause diagnostic difficulty when compared to rigid thoracoscope.

Key Words: Pleura, thoracoscopy, semirigid thoracoscopy, pleuroscopy.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Levent DALAR,

SB Yedikule Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Uyku Laboratuvarı,

Zeytinburnu 34000, İSTANBUL - TURKEY

e-mail: leventdalar@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır