Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.1692

Heparine bağlı trombositopeninin tedavisinde fondaparinuks: Bir olgu sunumu

Savaş ÖZSU, Ahmet KORKMAZ, Yılmaz BÜLBÜL, Funda ÖZTUNA, Tevfik ÖZLÜ


Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon.

ÖZET

Heparine bağlı trombositopeninin tedavisinde fondaparinuks: Bir olgu sunumu

Heparine bağlı trombositopeni heparin tedavisinin nadir, ancak ciddi bir komplikasyonudur ve trombotik komplikasyonlar nedeniyle yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir. Heparine bağlı trombositopeni heparin kullanımını takiben genellikle 5-14. günlerde gelişir. Heparine bağlı trombositopeni geliştiğinde heparin tedavisi kesilmeli ve direkt trombin inhibitörleri başlanmalıdır. Heparine bağlı trombositopeni standart heparin kullanımında düşük molekül ağırlıklı heparine göre daha sık gözlenmektedir. Bu yazıda düşük molekül ağırlıklı heparin profilaksisi sonrası, heparine bağlı trombositopeni gelişen bir olgu güncel literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dalteparin, fondaparinuks, heparine bağlı trombositopeni, pulmoner tromboemboli.

SUMMARY

Fondaparinux treatment in heparin induced thrombocytopenia:a case report

Savaş ÖZSU, Ahmet KORKMAZ, Yılmaz BÜLBÜL, Funda ÖZTUNA, Tevfik ÖZLÜ


Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.

Heparin induced thrombocytopenia is a serious complication of heparin therapy that has a high levels of morbidity and mortality due to thrombotic complications. Heparin induced thrombocytopenia usually develops between days 5 and 14 (inclusive) following initiation of heparin. When heparin induced thrombocytopenia is suspected, heparin should be discontinued and treatment with a direct thrombin inhibitor should be initiated. Heparin induced thrombocytopenia occurs more frequently with unfractionated heparin than with low molecular weight heparin. In this manuscript, we presented a case diagnosis with heparin induced thrombocytopenia who was given low molecular weight heparin for prophylaxis. We tried to make an overview of new treatment choices along with current literature.

Key Words: Dalteparin, fondaparinux, heparin induced thrombocytopenia, pulmonary thromboembolism.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Savaş ÖZSU,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

TRABZON - TURKEY

e-mail: savoz@mynet.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır