Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2134

Nadir bir yabancı cisim aspirasyonu ve literatüre bakış

Ekrem ŞENTÜRK, Serdar ŞEN


Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın.

ÖZET

Nadir bir yabancı cisim aspirasyonu ve literatüre bakış

Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları, her yaş grubunda görülebilen, acil tanı ve müdahale gerektiren bir sağlık problemidir. Yabancı cisim aspirasyonlarının hiçbir klinik bulgu olmayabileceği gibi öksürük, nefes darlığı, hemoptizi ve solunumsal arreste varan geniş bir semptom marjı vardır. Yedi yıl önce skuamoz hücreli karsinoma tanısıyla total larenjektomi geçiren 72 yaşındaki erkek olgu, trakeostomi kanülünün nefes borusuna kaçması şikayetiyle acil servise başvurmuştu. Fizik muayene ve akciğer grafisinde hiçbir bulgu saptanamayan olgu; anamnezindeki güvensizlik nedeniyle acil hekimi ve konsülte eden göğüs hastalıkları hekimi tarafından acil müdahale gerekmediği, yanılmış olabileceği söylenerek poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edilmişti. Ertesi gün göğüs cerrahisi polikliniğinde fizik muayene ve akciğer grafisi ile değerlendirilen olguda patoloji saptanmadı. Ancak çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde sol ana bronşta bronşun şeklini alan ve obstrüksiyona neden olmayan kanül saptandı. Sedoanaljezi eşliğinde rijid bronkoskopi ile kanül forseps yardımıyla çıkarıldı ve olgu ertesi gün sorunsuz taburcu edildi. Sonuç olarak; etyoloji ve patogenezin bilinmesi olguya yaklaşım zamanı ve şeklini belirlemede yararlıdır. Yabancı cisim şüphesi olan olguda muayene ve akciğer bulguları yeterli olmayabilir, toraks bilgisayarlı tomografi ve tanı konamıyorsa bronkoskopi mutlaka yapılmalıdır. Fleksibl bronkoskopi tanısal amaçlı kullanılabilmekte, küçük ve uygun yabacı cisimlerin çıkarılmasında öncelikli olmaktadır. Çocuklarda, komplike olgularda, penetran veya amorf şekilli yabancı cisimlerin çıkarılmasında rijid bronkoskopi seçilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim aspirasyonu, trakeostomi kanülü, fleksibl bronkoskopi, rijid bronkoskopi.

SUMMARY

An unusual case of foreign body aspiration and review of the literature

Ekrem ŞENTÜRK, Serdar ŞEN


Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey.

Tracheobronchial foreign body aspiration is a health problem that can be seen in all age groups, and it requires urgent diagnosis and intervention. We report a case of an unusual foreign body aspiration in a laryngectomized patient and we aim to discuss this situation according to the literature. A 72-year-old man, who underwent total laryngectomy 7 years ago for a squamous cell carcinoma of the larynx, was reported with complaint of aspiration of a silicone tracheostomy canula. Foreign body aspiration can present with a wide variety of symptoms. Although it is sometimes asymptomatic, mostly there exists cough, dispnea, hemoptisis and even respiratory arrest. Clinical history and radiological examinations are enough for the diagnose but in some cases, it is difficult to diagnose even by bronchoscopy. In this report, ethiology, pathogenesis, clinical presentation, diagnose and treatment of foreign body aspirations are discussed under the light of the literature. Ethiology and pathogenesis are beneficial for the assessment of treatment time and method. Appropriate and ontime clinical intervention makes the diagnosis to be easier. Treatment timing and methods are important to prevent the complications. Flexible bronchoscopy can be used for the diagnose and is preferential to remove small and fit foreign bodies. For children, for complicated cases and in order to remove penetrating or amorph-shaped bodies rigit bronchoscopy should be preferred.

Key Words: Foreign body, flexible bronchoscopy, rigit bronchoscopy, tracheostomy canula.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Ekrem ŞENTÜRK,

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,

09100 AYDIN - TURKEY

e-mail: ekremsenturk@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır