Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2416

Göğüs duvarı kondrosarkomuna sekonder spontan masif hemotoraks: Bir olgu sunumu

Mohammad Ghasemi RAD1, Rahim MAHMODLOU1, Afshin MOHAMMADI1, Nikol MLADKOVA2,
Farahnaz NOOROZINIA2


1 Urmiye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Urmiye, Batı Azerbaycan, İran,

2 Hücre ve Moleküler Bilimler Enstitüsü, Londra, Birleşik Krallık.

ÖZET

Göğüs duvarı kondrosarkomuna sekonder spontan masif hemotoraks: Bir olgu sunumu

Otuz yaşında, daha önce hastalık öyküsü ve yakın zamanda travma öyküsü olmayan, sol hemitoraksta keskin ağrı ile acil serviste görülen bir hastayı sunuyoruz. Göğüs radyografisinde kostofrenik sinüste küntleşme ve sol mediastende oval bir kitle saptandı. Bilgisayarlı tomografide, manyetik rezonans görüntüleme ile doğrulanan, kalsifiye ekstraplevral kitle ve plevral efüzyon izlendi. Torakotomi yapılarak biyopsi alındı ve tümör çıkarıldı. Patolojik incelemede spontan masif hemotoraksın nadir bir nedeni olan kondrosarkom saptandı. Bu hastada, interkostal damarların tümörle invazyonu hemotoraksın muhtemel nedeniydi.

Anahtar Kelimeler: Spontan masif hemotoraks, göğüs duvarı, kondrosarkom.

SUMMARY

Spontaneous massive hemothorax secondary to chest wall chondrosarcoma: a case report

Mohammad Ghasemi RAD1, Rahim MAHMODLOU1, Afshin MOHAMMADI1, Nikol MLADKOVA2,
Farahnaz NOOROZINIA2


1 Faculty of Medicine, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran,

2 Institute of Cell and Molecular Science, London, United Kingdom.

We present the case of a 30-year-old man with no past history of disease or recent trauma, who was seen in the emergency room after developing sharp pain in the left hemithorax. Chest roentgenogram showed costopherenic angle blunting and an oval mass in the left mediastinum. A computed tomographic scan showed extrapleural mass with coarse calcifications and pleural effusion, confirmed by magnetic resonance imaging. The tumor was biopsied and removed during thoracotomy. The pathology reported revealed chondrosarcoma, which is a rare cause for a spontaneous massive hemothorax. Invasion of the intercostals vessels by the tumor was the probable cause of hemothorax in this patient.

Key Words: Spontaneous massive hemothorax, chest wall, chondrosarcoma.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Mohammad Ghasemi RAD,

No 300, 1st Ally jonobi St, Farhangian

57167 URMIAN - IRAN

e-mail: medman11@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır