Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2413

Ön göğüs duvarı tümörünü taklit eden primer sternal tüberküloz: Bir olgu sunumu

Nikolaos BARBETAKIS, Christos ASTERIOU, Athanassios KLEONTAS, Christos KARVELAS


Theagenio Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Thessaloniki, Yunanistan.

ÖZET

Ön göğüs duvarı tümörünü taklit eden primer sternal tüberküloz: Bir olgu sunumu

Burada, göğüs duvarı tümörünü taklit eden ve primer sternal tüberküloz tanısı alan sternal kitleli olgu sunulmaktadır. İnce iğne aspirasyonu tanısal değildi ve cerrahi işlemle, tutulan kemik etrafındaki yumuşak dokuda büyük bir apsenin eksizyonu ve drenajı yapıldı. Patolojik incelemede tüberküloz osteomiyelit ile uyumlu multipl granülomatöz ve nekrotik lezyon saptandı. Dörtlü antitüberküloz tedavi ile altı ay sonra belirgin iyileşme sağlandı.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, sternum, tümör.

SUMMARY

Primary sternal tuberculosis mimicking anterior chest wall tumor: case report

Nikolaos BARBETAKIS, Christos ASTERIOU, Athanassios KLEONTAS, Christos KARVELAS


Department of Chest Surgery, Theagenio Hospital, Thessaloniki, Greece.

A case of a sternal mass mimicking a chest wall tumor and finally diagnosed as primary sternal tuberculosis is presented. Fine needle biopsy was inconclusive and surgery included excision and drainage of a large abscess in the soft tissues around the involved bone. Pathology revealed multiple granulomatous and necrotic lesions consistent with tuberculous osteomyelitis. On a 4-drug antituberculous regimen the patient is an excellent condition 6 months later.

Key Words: Tuberculosis, sternum, tumor.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Nikolaos BARBETAKIS,

A. Simeonidi 2 54007

THESSALONIKI - GREECE

e-mail: nibarbet@yahoo.gr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır