Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2332

Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personel arasında 5727 sayılı
yeni tütün yasasına ilişkin bilgi düzeyi değerlendirmesi

Mehmet Emin GELEN1, Nurhan KÖKSAL1, Ali ÖZER2, Nurhan ATİLLA1, Müge CİNKARA1,
Hasan KAHRAMAN1, Hasan EKERBİÇER2


1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş,

2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.

ÖZET

Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personel arasında 5727 sayılı yeni tütün yasasına ilişkin bilgi düzeyi değerlendirmesi

Ülkemizde son aşaması 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5727 sayılı tütün yasası hakkında üniversitemiz öğrenci ve personelinin bilgi düzeyi, yasa hakkındaki düşünceleri ve yasaya olan destek durumu araştırılmıştır. Araştırmamız, tanımlayıcı tipte bir anket çalışmasıdır. Çalışma evrenini, 2009-2010 eğitim öğretim yılında üniversitemizde eğitim gören öğrenciler ile akademik ve idari personel oluşturmuştur. Çalışmaya toplam 2271 kişi alınmıştır. Çalışmamızda sigara içme sıklığı %21.3 olarak bulunmuştur. Nargile içme sıklığı ise %4.8 ile öğrenciler arasında en yüksektir. Araştırmaya katılanların %94.9'u pasif sigara dumanının insan sağlığı için risk oluşturduğu görüşündedir. Yasak olup olmadığı sorulan yerlere en yüksek oranda doğru cevap; okul (%97.0), banka şubesi (%96.3) ve hastane (%96.2) olarak, en çok yanlış cevap ise hastane bahçesi (%55.7), özel dershane bahçesi (%53.4) ve okul bahçesi (%46.1) şeklinde verilmiştir. Yeni tütün yasasına destek oranı %87.6'dır. Sigara içenlerin yasaya desteği %61.3'tür. Nargile içenlerin yasaya desteği %54.3 ile sigara içenlere göre daha düşük bulunmuştur (p< 0.001). Genel olarak üniversitemiz öğrencileri ve personeli arasında tütün yasası bilinmekte ve desteklenmektedir. Yasayla tütün ürünü kullanımı kısıtlanan alanlar hakkında yanlış bilinme oranı yüksek bulunan okul bahçesi ve özel dershane bahçesi gibi yerlerle ilgili daha fazla bilgilendirme ve denetim yapılmalıdır. Yasaya olan destek öğrenciler arasında personele göre daha düşüktür. Yine benzer şekilde öğrenciler arasında nargile kullanım sıklığı daha fazladır. Sigara dışındaki tütün ürünleri hakkında da toplum bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tütün yasası, sigara, nargile, üniversite öğrencisi, üniversite personeli.

SUMMARY

The assessment of knowledge about recent tobacco law number 5727 among our university students, academic and administrative staff

Mehmet Emin GELEN1, Nurhan KÖKSAL1, Ali ÖZER2, Nurhan ATİLLA1, Müge CİNKARA1,
Hasan KAHRAMAN1, Hasan EKERBİÇER2


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras,

Turkey,

2 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras,

Turkey.

In this study we investigated the level of knowledge and ideas of the university students and staff, about the last stage of Tobacco Law No. 5727, which came into force on 19 July 2009 in our country. This is descriptive questionnaire survey. Study's universe was consisting of the students 2009-2010 academic year studying in our universities and academic and administrative staff. A total of 2271 people were included the study. In our study, smoking prevalence was 21.3%. The prevalence for narghile smoking as 4.8% was the highest among students. 94.9% of participants thought that passive smoking increased the risk for human health. Asked whether the banned places, the most correct answers were; the school (97.0%), bank branches (96.3%) and hospitals (96.2%) as the most incorrect answers were; in the garden of hospital (55.7%), garden of private education (53.4%) and the school playground (46.1%). 87.6% of the participants were supporting the new tobacco law. 61.3% of smokers were supporting the law (p= 0.000). 54.3% of narghile-smokers support the law, and this rate was lower than cigarette smokers. Overall, tobacco law is known and supported between our students and staff. More information and supervision should be given about the banned places like school garden and private course gardens which were the high rate of false knowledge. The support to law among students is lower than staff. Similarly narghile use among students is often more. The community should be informed also about the other tobacco products.

Key Words: Tobacco ban, cigarette, narghile, university students, university staff.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Nurhan KÖKSAL,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

46050 KAHRAMANMARAŞ - TURKEY

e-mail: koksalnurhan@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır