Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2620
KOAH'da inhaler kortikosteroid/uzun etkili beta-2 agonist fiks kombinasyonunun etkileri
Tunçalp DEMİR1, Hakan GÜNEN2, Mehmet POLATLI3, Nurhayat YILDIRIM1

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul,
2 SB Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul,
3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın.
ÖZET
KOAH'da inhaler kortikosteroid/uzun etkili beta-2 agonist fiks kombinasyonunun etkileri
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) progresif hava akımı kısıtlanması ile karakterize ve 2030 yıllarında dünyada üçüncü ölüm nedeni olacağı tahmin edilen inflamatuvar bir hastalıktır. Son 10 yılda yapılan çalışmalar fiks kombinasyonun (inhaler kortikosteroid/uzun etkili beta-2 agonist; İKS/LABA) ağır ve çok ağır KOAH olgularında akciğer fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini iyileştirdiğini, semptomları ve atak sıklığını azalttığını göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: KOAH, İKS/LABA fiks kombinasyonu, yaşam kalitesi, atak, fonksiyonel progresyon, mortalite.
SUMMARY
Effects of inhaled corticosteroids/long-acting beta-2 agonist fix combinations in COPD
Tunçalp DEMİR1, Hakan GÜNEN2, Mehmet POLATLI3, Nurhayat YILDIRIM1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey,
2 Clinic of Chest Diseases, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey,
3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey.
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an inflammatory disease characterized with progressive air flow limitation, and is expected to be the third leading cause of death until 2030 worldwide. The clinical trials in the last 10 years revealed that fix combinations (inhaled corticosteroids/long-acting beta-2 agonist; ICS/LABA) improve lung functions and quality of life, and reduced symptoms and exacerbation rates in patients with severe and very severe COPD.
Key Words: COPD, ICS/LABA fix combinations, quality of life, exacerbation, functional progression, mortality.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Hakan GÜNEN,
SB Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Kliniği,
İSTANBUL - TURKEY
e-mail: hgunen@yahoo.com
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır