Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.1971
Pulmoner arteriyovenöz malformasyon: İki kardeş olgu
Bülent Mustafa YENİGÜN1, Cabir YÜKSEL1, Serkan ENÖN1, Ayten KAYI CANGIR1,
Kayhan Çetin ATASOY2

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara,
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Pulmoner arteriyovenöz malformasyon: İki kardeş olgu
Pulmoner arteriyovenöz malformasyonlar, pulmoner arter ve venler arasındaki anormal bağlantılardır. İzole tek bir anomali şeklinde görülebileceği gibi otozomal dominant geçişli herediter hemorajik telenjiektazi (Rendu-Osler-Weber sendromu; ROWS) ile birlikte olduğunda genellikle çok sayıdadır. Bu olgu sunumunda multipl pulmoner arteriyovenöz malformasyon tanısı ile opere edilen ROWS olasılığı ile aile taraması yapılan ve bir kardeşinde de pulmoner arteriyovenöz malformasyon saptanan iki olgu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Arteriyovenöz malformasyon, telenjiektazi, göğüs cerrahisi.
SUMMARY
Pulmonary arteriovenous malformation: two sibling cases
Bülent Mustafa YENİGÜN1, Cabir YÜKSEL1, Serkan ENÖN1, Ayten KAYI CANGIR1,
Kayhan Çetin ATASOY2

1 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey,
2 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.
Pulmonary arteriovenous malformations, are abnormal connections between pulmonary arteries and veins. However it can be presented as an isolated single anomaly, also may be multiple when accompanying with autosomal dominant hereditary hemorrhagic telengiectasia (Rendu-Osler-Weber Syndrome; ROWS). In this case report, two patients operated with the diagnosis of multiple pulmonary arteriovenous malformation familial screening done with the possibility of ROWS and pulmonary arteriovenous malformation found in her sister, are presented.
Key Words: Arteriovenous malformation, telangiectasia, thoracic surgery.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Bülent Mustafa YENİGÜN,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İbn-i Sina Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
5. Kat Samanpazarı 06100 ANKARA - TURKEY
e-mail: drbulent18@hotmail.com
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır