Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.1119
Mediasteni invaze eden endobronşiyal inflamatuvar psödotümör olgusu
Ebru SULU, Ebru DAMADOĞLU, Huriye BERK TAKIR, Hacer KUZU OKUR, Esra KÖROĞLU, Adnan YILMAZ

1 SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
ÖZET
Mediasteni invaze eden endobronşiyal inflamatuvar psödotümör olgusu
İnflamatuvar psödotümör, tüm akciğer tümörlerinin %1'den daha azını oluşturur. Endobronşiyal lokalizasyon, olguların % 12'sinden daha azında görülür. Bu tümörler mediastinal yapılara invazyon gösterebilir. Bu yazıda, mediastene invazyon gösteren endobronşiyal inflamatuvar psödotümör olgusunu sunduk. Elli yaşında erkek hasta, üç aydır devam eden öksürük ve kanlı balgam yakınmaları ile Mart 2007 tarihinde merkezimize başvurdu. Arka-ön akciğer grafisinde sağ üst zonda opasite saptandı. Sigara alışkanlığı dışında öz geçmişinde bir özellik yoktu. Tam kan sayımı, idrar tahlili ve biyokimyasal incelemeler normal sınırlarda idi. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sağ üst lob ile sağ alt lob superior segmenti tutan ve mediastene invazyon gösteren kitle rapor edildi. Fiberoptik bronkoskopi incelemesinde sağ üst lob girişini tamamen kapatan kitle ve ara bronşa uzanım gösteren infiltrasyon görüldü. Bronkoskopik biyopsiler tanısal değildi. PET-BT incelemesinde SUDmaks değeri 18.8 olarak ölçüldü. Solunum fonksiyon testinde FEV1 2.52 L (%70) ve FVC 2.94 L (%66) idi. Hastaya sağ torakotomi uygulandı. Torakotomide, kitlenin vena kava süperior ve pulmoner arteri invaze ettiği saptandı. Biyopsi örnekleri alındı. Patolojik tanı inflamatuvar psödotümör olarak rapor edildi. Kortikosteroid tedavi başlandı. Klinik ve radyolojik yanıt alınamayan hasta radyoterapi amacı ile onkoloji kliniğine sevk edildi. Hasta Kasım 2007 tarihinde öldü.
Anahtar Kelimeler: İnflamatuvar psödotümör, akciğer, mediasten, invazyon.
SUMMARY
A case of endobronchial inflammatory pseudotumor invading the mediastinum
Ebru SULU, Ebru DAMADOĞLU, Huriye BERK TAKIR, Hacer KUZU OKUR, Esra KÖROĞLU, Adnan YILMAZ

1 Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
A 50-year-old-male was admitted to our hospital in March 2007, complaining of cough and hemoptysis for 3 months. Postero-anterior chest X-ray showed an opacity on right upper zone. Computed tomography of the thorax showed a mass lesion occupying the right upper lobe and superior segment of the lower lobe and invading the mediastinum. Fiberoptic bronchoscopy showed total occlusion of the right upper lobe bronchus by the mass and infiltration of the bronchus intermedius. Bronchoscopic biopsies were nondiagnostic. PET-CT revealed SUVmax of 18.8. Right thoracotomy was performed. Vena cava superior and right pulmonary artery was invaded by the mass. Biopsies were performed. Histopathologic examination demonstrated an inflammatory pseudotumor. Corticosteroid treatment was started. The tumor was clinically and radiologically unresponsive to corticosteroids. He was referred to oncology department for radiotherapy. The patient died on November 2007.
Key Words: Inflammatory pseudotumor, lung, mediastinum, invading.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ebru SULU,
Feyzullah Mahallesi Lale Oraloğlu Sokak
Şakar Apartmanı No: 5 Daire: 4
Maltepe 34843 İSTANBUL - TURKEY
e-mail: ebrusulu@hotmail.com
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır