Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2431
Multipl mediastinal hidatik kist: Olgu sunumu
Afshin MOHAMMADI, Maryam KHODABAKHSH

1 Urmiye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Urmiye, Batı Azerbaycan, İran.
ÖZET
Multipl mediastinal hidatik kist: Olgu sunumu
Hidatik kist hastalığı, özellikle Ortadoğu ve Orta Asya olmak üzere birçok ülkede endemik olmaya devam etmektedir. Mediastinal hidatidoz çok nadir olup (tüm hidatik kist hastalıklı olguların %0.1'inden az) literatürde sadece anekdotal olarak bildirilmiştir. Bilgilerimize göre, şimdiye kadar multipl mediastinal hidatik hastalıklı sadece bir olgu bildirilmiştir. Biz multipl mediastinal hidatik hastalıklı ikinci olguyu sunuyoruz ve endemik ülkelerde multipl mediastinal kitlelerin ayırıcı tanısında düşünülmesini öneriyoruz.
Anahtar Kelimeler: Mediasten, kist, hidatik hastalık.
SUMMARY
Multiple mediastinal hydatic cyst: a case report
Afshin MOHAMMADI, Maryam KHODABAKHSH

1 Department of Radiology Faculty of Medicine, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran.
Hydatid disease is a parasitic infection that is remains endemic in many countries, particularly the Middle East and Central Asia. Mediastinal hydatidosis is very rare (less than 0.1% of all hydatid disease cases) that have been only anecdotally in the literature. To the best of our knowledge only one case of multiple mediastineal hydatid cysts has been reported previously. We report the second cases of multiple mediastineal hydatid cysts and recommend that it can be considered in the differential diagnosis of multiple cystic mediastineal masses in endemic countries.
Key Words: Mediastinum, cyst, hydatid disease.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Afshin MOHAMMADI,
Urmia, Modaress BLVD, Imam Hospital
URMIA - IRAN
e-mail: mohamadi_afshin@yahoo.com
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır