Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.902
Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara içme oranları, yedi yıl süresince gerçekleştirilen
programsız tütün kontrolü çabaları ile azaldı mı?
Celal KARLIKAYA1, Levent ÖZDEMİR2

1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne,
2 SB Dörtyol Devlet Hastanesi, Hatay.
ÖZET
Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara içme oranları, yedi yıl süresince gerçekleştirilen programsız tütün kontrolü çabaları ile azaldı mı?
Tıp fakültesi öğrencileri tütünün ölümcül etkileriyle mücadele etmede önemli rollere sahip olacaklardır. Bu çalışmada, birçok tütün kontrolü girişiminin sonucu olarak yedi yıllık bir sürede tıp fakültesi öğrencileri arasında sigara prevalansında değişiklik olup olmadığını değerlendirmek amaçlanmıştır. Toplam 854 tıp fakültesi öğrencisinden 764 (%89.4)'üne tütün kullanımı ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını ortaya çıkarmaya yönelik kendi kendine yapılan bir anket uygulandı. Sonuçlar aynı yöntemlerin kullanıldığı ve yedi yıl önce yapılan tarihi kontrolle karşılaştırıldı. Öğrencilerin %25.9'u sigara içicisi idi (erkeklerin %36.6'sı, kızların %16.3'ü), %4.9'u bırakmıştı ve %69.2'si hiç içmemişti. Bırakma hızları erkeklerde kızlardan daha yüksekti (%6.8'e karşı %3.3, p< 0.05). 1999 yılındaki tarihi kontrole göre sigara içme hızı erkeklerde sadece %3.8, kızlarda %5.5 azalmıştı ve bırakma hızları daha yüksek değildi. Fakültenin ilk yıllarında olmak, sigara içmenin ve çevresel sigara dumanının zararlarına dair düşük bilgi düzeyi, bekar evinde yaşamak, kaçak sigaralara kolay ulaşmak ve sigara dışında tütün ürünü kullanmak sigara içimi için başlıca etkenlerdi. Bu yedi yıllık sürede birçok yerel ve ulusal tütün mücadele yönteminin yürürlüğe girmesine karşın tıp fakültesi öğrencilerinin sigara içme hızlarında çok az bir azalma saptandı. Sonuç olarak, Türkiye'deki tıp fakültelerinde, özel dikkate, organize ve programlı çabalara gereksinim vardır.
Anahtar Kelimeler: Sigara, tıp fakültesi öğrencileri, tütün kontrolü.
SUMMARY
Did unprogrammed tobacco control efforts over seven years decrease smoking prevalence in the medical school?
Celal KARLIKAYA1, Levent ÖZDEMİR2

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey,
2 Dortyol State Hospital, Hatay, Turkey.
Medical students will have significant roles in combating against death tool of tobacco. The aim of this study is to evaluate whether any decrease in the smoking prevalence of the medical students over seven years of many tobacco control efforts. A self-administered questionnaire was carried out among 764 of 854 (89.4%) medical students in order to determine the knowledge, attitudes and behaviors towards tobacco use. Chi-square tests, Student's t-test and multiple logistic regression methods were used. Results were compared with the historical control study that was done seven years ago with same methods. 25.9% of the students were smoker (36.6% of males, 16.3% of females), 4.9% was exsmoker and 69.2% was non-smoker. Quit rate was high among males than females (6.8% versus 3.3%, p< 0.05). When compared with historical cohort in 1999, smoking rate decreased only 3.8% for males and 5.5% for females, and quit rates were not higher. Lower curriculum year, and lower knowledge level about the harms of smoking and environmental tobacco smoke in lower grades, living in bachelor homes, easy access to smuggled cigarettes, using non-cigarette tobacco products were main factors for smoking. There was little decline in smoking rates of medical students despite of many local and national tobacco control efforts over seven years. Special attention and organized, programmed efforts are needed in medical schools in Turkey.
Key Words:  Smoking, medical students, tobacco control.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Celal KARLIKAYA,
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 
22030 EDİRNE - TURKEY
e-mail: celalk@trakya.edu.tr
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır