Türkçe       English

<< Geri Yazdır
The current data on nanoparticles and pleura
Öner DİKENSOY, Hasan BAYRAM

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep.
ÖZET
Nanopartikül çapı 0.1 nm ve 100 nm arasında olan partiküllere verilen genel isimdir. Son zamanlarda çoğu çalışmanın odağı olan karbon nanotüpler, yeni bir tür teknolojik kristal karbon olup sahip oldukları özel fiziksel ve kimyasal nitelikler nedeniyle elektronikten tıbba kadar çoğu alanda kullanılmaktadır. Günümüzde  karbon nanotüpler akciğerler dahil çoğu organ üzerindeki etkileri çok sayıda çalışmada araştırılmış olmakla birlikte plevra üzerindeki etkileri kısıtlı sayıdaki hayvan çalışması ve in vitro çalışmalarda araştırılmıştır. Bu derlemede nanopartiküllerin ve özellikle de karbon nanotüplerin plevra üzerindeki etkileri gözden geçirildi.
Anahtar Kelimeler: Nanopartiküller, plevra, karbon nanotüpler.
SUMMARY
The current data on nanoparticles and pleura
Öner DİKENSOY, Hasan BAYRAM

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.
Nanoparticle is the general name given to particles with a size between 0.1 nm and 100 nm. Carbon nanotubes, which have been the focus of many studies recently, are a new type of technological crystal carbon, having specific physical and chemical properties and being used in a wide array of fields from electronics to medicine. To date, the effects of carbon nanotubes over various organs including the lungs have been investigated by many studies, while their influence on pleura has been analyzed only by a limited number of animal and in vitro studies. The current data on the effects of nanoparticles and particularly carbon nanotubes to pleura is reviewed in this article.
Key Words: Nanoparticles, pleura, carbon nanotubes.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Öner DİKENSOY,
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
GAZİANTEP - TURKEY
e-mail: dikensoy@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır